Ny prognos visar att befolkningen ökar till 2032

Befolkningen i Nynäshamns kommun väntas öka med i snitt 1,4 procent de kommande åren. Det visar den senaste befolkningsprognosen. Prognosen är ett viktigt verktyg som kommunen använder för att planera sin verksamhet över tid.

Trenden är tydlig. Vi blir allt fler som bor i Nynäshamns kommun. Enligt den senaste befolkningsprognosen bedöms befolkningen i kommunen ha ökat med 5 750 personer fram till år 2032. De första fem åren väntas ökningen vara lite försiktigare jämfört med slutet av prognosperioden.

– Det är glädjande att Nynäshamns kommun är fortsatt attraktiv för både bostadsbyggande och för inflyttning. Här finns både natur, landsbygd, småstadens charm och närheten till Stockholm som är flera av de fördelar som många efterfrågar. Det är kul att se att tillväxten håller i sig och vi ska fortsätta att bygga kommunen stark för att möta denna efterfrågan.

Prognosen baseras på flera faktorer, bland annat hur många som bodde i kommunen den 31 december 2022 men också hur människor tidigare har flyttat till och från kommunen samt hur många som tidigare har fötts och avlidit. En annan viktig del som används som underlag till prognosen är hur nybyggnationen av bostäder väntas se ut de kommande åren.

Äldre ökar mest

Enligt prognosen sker den största ökningen av befolkningen i gruppen 80 år eller äldre som ökar med 875 personer, eller 50 procent jämfört med hur många i samma åldersgrupp som bor i kommunen idag. Även grupperna barn och vuxna väntas öka. Men gruppen vuxna i arbetsför ålder ökar inte i lika hög utsträckning som de andra grupperna.

– Befolkningsprognosen är ett viktigt verktyg för kommunens långsiktiga planering. Det är utifrån prognosen som vi till exempel kan ta viktiga strategiska beslut som sträcker sig över lång tid, som att bygga en ny skola eller äldreboende till exempel, säger Marcus Svinhufvud.