Företagare önskar bättre dialog och mer byggbar mark

Företagsklimatet i Nynäshamn får även i år ett godtagbart betyg. Det visar Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet. På listan över vad som behöver prioriteras framåt finns bland annat bättre dialog, mer byggbar mark och enklare att delta upphandlingar.

I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning ger företagen sin syn på det lokala företagsklimatet i Nynäshamns kommun. Enkäten besvarades av 79 företag som bland annat fick svara på frågor om hur de upplevt kommunens tjänstepersoner och politikers attityd, service och givna förutsättningar att driva företag. Det sammanfattande omdömet landar i år på 3,03 på en sex-gradig skala vilket ger ett fortsatt godtagbart betyg.

Företagen påverkas mindre av brottslighet samt önskar bättre dialog

Positivt är att fler än tidigare anger att de inte påverkas alls av brottslighet och frågan är inte längre med när företagen listar sina topp fem över vad som bör prioriteras för att förbättra företagsklimatet. Aktuella frågor att prioritera är bland annat Mer byggbar mark och Enklare att delta i upphandlingar men toppar gör Bättre dialog.

– Dialogen med företagen är jätteviktigt för oss, säger Antonella Pirrone, ordförande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Jag uppskattar verkligen alla de samtal jag och mina kollegor i politiken har med kommunens företagare vid till exempel företagsbesök, tematräffar, frukostklubben och i spontana samtal. Speciellt roligt var samtalen under pilotsatsningen ”Mötesplats Nynäshamn” där vi samlade företag och elever på gymnasiet. Där fick vi många givande samtal kring sommarjobb, yrkesval och behov av kompetens, fortsätter Antonella.

Så arbetar vi vidare för att stärka företagsklimatet

Företagen skapar tillväxt, arbetstillfällen och driver innovation och det är av högsta vikt att skapa lyckosamma förutsättningar. Exempel på insatser för att stärka företagsklimatet är samverkan med Brottsofferjouren Nynäshamn-Haninge som ökat företagens tillgång till rådgivning och stöttning kring det brottsförebyggande arbetet. Ett annat exempel är satsningen att stärka näringslivets kontaktytor med elever och studerande.

Ett ytterligare initiativ från kommunen är att ta fram en plan för företagsetableringar som kommer att ge en klarare inriktning kring potentiella markområden och förtydliganden av nödvändiga processer. Även funktionen Företagslotsen, ”en väg in”, har stärkts och gjort att ärenden nu hanteras mer samlat med råd- och vägledning kring till exempel tillstånd och utvecklingsmöjligheter.

– Det är glädjande att se att det fokus vi lagt på frågan om brottslighet och trygghet för företagare har gett så fina resultat, säger Petra Kålbäck, chef för Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi håller fortsatt i frågan och bland annat arrangerar vi en fysisk Företagarpanel på temat den 16 juni. Jag vill också tacka alla de företagare som tagit sig tid att besvara enkäten, det är ett viktigt verktyg för oss i vårt prioriteringsarbete, säger Petra.

Se sammanställning av enkätresultatet: www.foretagsklimat.se.

Kontakt

Petra Kålbäck

chef Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se

Antonella Pirrone (KD)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Antonella Pirrone (KD),

08-520 682 32
antonella.pirrone@nynashamn.se