23 maj 2023

Nämndbeslut om att säga upp hyreskontrakt

Kultur- och fritidsnämnden fattade på måndagen beslut om att säga upp hyresavtalet gällande den fastighet där Musikverket har sin verksamhet.

Efter att de statliga bidragen skurits ner har det bara blivit ett studieförbund kvar med drift i anläggningen och antalet lokala band som nyttjar lokalerna har också blivit färre.

I det läget finner nämnden att det inte är försvarbart eller likvärdigt kontra andra aktörer att betala 665 000 kronor i hyra för en fastighet där kommunen inte har någon egen verksamhet.

Kultur- och fritidsavdelningen vill nu kalla samman lokala intressenter för musiklivet till samtal.

– Det finns redan många goda krafter i det lokala musiklivet, inte bara olika rock- och popband utan även Kulturskolan, Ung Fritid och Studieförbunden för att nämna några. De här vill jag samla för att kunna samordna alla ambitioner och försöka utveckla ett mer aktivt och vitalt musikliv här i kommunen, säger kultur- och fritidsavdelningens tillförordnade chef Arne Almroth.