Campus Nynäshamn beviljas ytterligare ny YH-utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att Campus Nynäshamn har blivit tilldelad ansvaret att driva en ny kortare YH-utbildning inom neuropsykiatriska funktionshinder för barn, unga och vuxna (även äldre). Utbildningen kommer att ges med 80 utbildningsplatser, fördelat på två starter under hösten 2023 och våren 2024.

Med en påtaglig ökning av diagnoser relaterade till neuropsykiatriska funktionshinder och en snabb utveckling av forskning och metoder inom området, är behovet av kompetensutveckling för medarbetare inom samhällsviktiga organisationer mer akut än någonsin. Genom utbildningen kommer Campus Nynäshamn att spela en avgörande roll i att förbättra förutsättningarna för vården och stödet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

– Jag är stolt över att vi blev beviljade denna utbildning som adresserar ett brådskande behov. Genom att vidareutbilda och stärka våra vårdgivare och samhällsaktörer kommer vi att kunna göra verklig skillnad för människor med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer, säger Lasse Sahlin utvecklingsledare Campus Nynäshamn.

Specialiserad kunskap för yrkesverksamma

Utbildningen är utformad för yrkesverksamma inom vården på vårdcentraler, elevhälsan och ungdomsmottagningar, beroendevården, vård- och boendehem (HVB), individ- och familjeomsorgen, funktionshinderomsorgen (inklusive socialpsykiatrin), äldre- och äldrevården, SiS särskilda ungdomshem, kriminalvården och polisen. Genom att erbjuda specialiserad kunskap och verktyg kommer utbildningen att stärka kompetensen inom NPF området hos yrkesverksamma.

Om du är en yrkesverksam inom området och vill fördjupa din kompetens inom neuropsykiatriska funktionshinder, kontakta Campus Nynäshamn och få mer information till denna viktiga utbildning.


Nynäshamns kommunLänk till annan webbplats. Gabriella RodlingLänk till annan webbplats. Sofia StenmanLänk till annan webbplats.
Frälsningsarmén socialt arbeteLänk till annan webbplats. Per-Johan FernströmLänk till annan webbplats.
Gösta LiljeholmLänk till annan webbplats.
Statens institutionsstyrelseLänk till annan webbplats., Huvudkontoret Åsa StenmanLänk till annan webbplats.
Haninge kommunLänk till annan webbplats. Susanne BergströmLänk till annan webbplats. Josefin CastilloLänk till annan webbplats.
Statens institutionsstyrelseLänk till annan webbplats., ungdomshem Råby Maria HulthénLänk till annan webbplats.
Richard WaltonLänk till annan webbplats.
Huddinge kommunLänk till annan webbplats. Christina Dolke Andersson

Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är adhd, autism och Tourettes syndrom. Barn och elever har olika individuella förutsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar individen i olika omfattning.