14 maj 2024

Sjuktalen i den kommunala hemtjänsten sjunker

Sedan 1 februari i år har antalet sjukskrivna medarbetare i den kommunala hemtjänsten sjunkit till strax under 10 procent från omkring 24 procent motsvarande period förra året. Den nya organisationens förändringar genom bland annat nya lokaler och flera förändringar i ledning och arbetsmiljö tros vara några av orsakerna till det förbättrade resultatet.

Sedan 2018 har sjukfrånvaron i den kommunala hemtjänsten varit hög. Men nu har ett trendbrott skett. För första gången på flera år går det att med säkerhet säga att antalet sjukskrivna medarbetare sjunker. Sedan 1 februari 2024, då den nya hemtjänstorganisationen startade, har sjukfrånvaron sjunkit stabilt till att nu vara på 9,82% procent vilket kan jämföras med toppnoteringen på 23,84 procent samma period förra året.

– Det är fantastiskt att se hur sjukfrånvaron har vänt och nu minskar så pass mycket trots att det inledningsvis varit en tidvis turbulent tid för medarbetarna, säger Marthe Otterström, enhetschef för hemtjänsten.

Den första tiden i den nya organisationen har präglats av såväl flytt till nya lokaler, etablering av nya arbetssätt med bland annat cykel och el-sparkcykel som färdsätt och ökat antal brukare till följd av att Malins hemtjänst gick i konkurs.

– Trots det har vi fixat alla utmaningar tillsammans. Medarbetarna är fantastiska som verkligen ansträngt sig för att vi ska lösa svåra situationer och har anpassat sig till de nya förutsättningarna, säger Marthe Otterström.

Flera åtgärder

Det är inte bara hög sjukfrånvaro som präglat den kommunala hemtjänsten de senaste åren. Tidigare utredningar har även pekat ut ett antal andra arbetsmiljöproblem. Detta lade bland annat grunden till det politiska beslutet till omorganisationen.

– Målet med förändringen har hela tiden varit att arbetsmiljön ska förbättras samtidigt som vi höjer kvaliteten i omsorgen för brukarna, säger Marthe Otterström.

Tidigare i år invigdes hemtjänstens nya och mer ändamålsenliga lokaler men även andra åtgärder för arbetsmiljön har vidtagits. Bland annat arbetar nu hemtjänstens gruppchefer och planerare på schema vilket gör att det alltid finns en ledningsfunktion närvarande även under helger, något som inte var fallet i den tidigare organisationen.

– Det är väldigt värdefullt att vi nu kan ha chefer på plats även under helgerna. Det bidrar inte bara till en trygghet för medarbetarna utan ger även ledningsfunktionerna en bättre förståelse för medarbetarnas situation, säger Marthe Otterström.

Tanken är att införa att ledningsfunktionerna regelbundet följer med ut på uppdrag till hemtjänsttagare och att de även ibland täcker upp för medarbetare som är frånvarande.

– Det gör att vi kommer hem till brukarna snabbare då vi inte alltid behöver ta in någon vikarie samtidigt som vi kan ge medarbetarna mer direkt feedback och ge de stöttning och handledning på plats. Det här är förstås ett utvecklingsarbete och vi har precis startat. Men med våra duktiga medarbetare är jag säker på att vi kommer lyckas, säger Marthe Otterström.