Kvinnor inomhus på väg in i annan lokal.

Förskola och skola får gemensam pedagogisk inspiration i Italien

En grupp från kommunens förskole- och grundskoleverksamhet är just nu i Reggio Emilia, Italien, för studiebesök, föreläsningar och workshops. Allt som en del i det EU-finansierade Erasmusprojekt som pågått sedan 2021.

Två kvinnor tittar på saker på ett bord.

– Vi har även stöttning av riktade statsbidrag i detta och ser det som om en fantastisk utvecklingsmöjlighet för våra pedagoger, säger projektledaren Tina Persson.

Det är tredje året som Reggio Emilia, med sin uppmärksammade pedagogik, besöks av olika pedagoger och chefer från Nynäshamns kommun.

– I år är vi 51 personer från förskolan och grundskolan. Nytt är just att det är flera pedagoger och rektorer med från grundskolan. Detta för att ytterligare utveckla samarbetet mellan skolformerna med utgångspunkt i gemensam inspiration. Även kostenheten är representerad, säger Tina Persson.

"Givande och utvecklande"

Under veckan får deltagarna göra studiebesök på förskolor och en grundskola, lyssna på flera föreläsningar och delta i workshops.

– En väldigt givande och utvecklande vecka, säger Jenny Ögren som är skolchef för kommunens grundskoleverksamhet.

Mika Rylander, tillförordnad skolchef för förskola, tillägger:

– Vi är oerhört stolta över engagemanget för varandras verksamhetsformer. En studieresa av detta slag ger oss möjligheter att mötas kring gemensamma ställningstagande kring pedagogiska frågor.

Jenny Ögren fyller i:

– Ja, det här öppnar dörrar för utökat samarbete och stärkta övergångar mellan skolformerna.

Inspirerande pedagogiska lokaler