Företagen mindre nöjda i årets undersökning

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun får i år ett lägre betyg än förgående år. Det visar Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet som släpptes idag.

I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning ger företagen sin syn på det lokala företagsklimatet. Av 200 företag som tillfrågades har 71 företag svarat på frågor om hur de upplevt kommunens service, förutsättningar att driva företag, tjänstepersoners och politikers bemötande. Det sammanfattande omdömet landar i år på 2,9 på en sex-gradig skala, vilket ger ett lägre betyg än förgående års omdöme på 3,03.

Kommunikationer och förståelse

Områden som företagen fortsatt vill se förbättras är kommunikationerna till, från och inom kommunen samt ökad förståelse och dialog mellan beslutsfattare och företag.

Jämfört förgående år har däremot omdömet gällande bland annat kommunens handläggningstid, tillgänglighet samt möjligheten till att få råd och vägledning förbättrats. Även förståelsen för företagens verksamhet från kommunens handläggare ökar.

– Företagen är avgörande för vår kommun, och vi arbetar dagligen med att förbättra vår dialog och service. Allas synpunkter är viktiga, och vi kommer noggrant att analysera och följa upp undersökningens resultat, säger Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsen ordförande

Varumärke och myndighetsutövning skiljer sig åt

Företagsklimat i Nynäshamns kommun mäts årligen i två olika mätningar – Svenskt Näringsliv samt Löpande Insikt genom SKR. De två mätningarna skiljer sig åt där Svenskt Näringsliv främst visar på företagens förväntansbild och kommunens platsvarumärke, medan Löpande Insikt mäter faktisk myndighetsutövning och ärendehantering. Resultaten visar på att de företag som har haft ett ärende hos kommunen under det senaste året är mer nöjda än de som inte haft kontakt med kommunen.

– Det är glädjande att se att företagen är nöjda vid kontakt med kommunen men självklart tråkigt att betyget sjunker sett till Nynäshamns kommuns varumärke och hur företagen uppfattar kommunen. Här har vi ett fortsatt viktigt strategiskt arbete att göra, där vi behöver arbeta tillsammans med näringslivet och vara lyhörda för företagens önskemål och utmaningar, säger Mia Järliden, näringslivs- och etableringschef.

Läs mer om resultatet på www.foretagsklimat.se