Stor marinövning 5-20 juni

5-20 juni genomförs den årliga marinövningen Baltic Operations (Baltops), där Stockholms skärgård berörs och övningen kan därför märkas även i vattnen kring Nynäshamns kommun.

Årets upplaga av övningen blir den första där Sverige deltar som Natoland. Den tar plats i Östersjön, Gotska sjön, Rigabukten och Bottenhavet samt på markområden i Sverige, Polen, Tyskland och Litauen.

Det kommer att röra sig stridsbåtar och soldater i hela skärgården och som invånare kan du eventuellt se tunga transporter med lastbil, stridsbåtar i hög fart längs med kusterna, större örlogsfartyg som Visbykorvetter och minröjningsfartyg men även en del större, internationella fartyg.

Här på Försvarsmaktens webbplats kan du läsa mer om Baltops 24.