Temakväll om civilt försvar lockade många

Hur fungerar det civila försvaret? Det fick de som besökte kommunens temakväll lära sig mer om. Under kvällen avhandlades så väl det kommunala som regionala, nationella och till viss del det internationella perspektivet på ämnet.

Drygt ett 40-tal personer samlades på Skärgårdshotellet för att delta på kommunens temakväll om civilt försvar. Kvällen inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M) hälsade välkommen. Sedan berättade Yvonne Persson, kommunjurist, om hur kommunen arbetar med civilt försvar. Bland annat berättade hon om att kommunen har flera styrande planer som prioriterar kommunens arbete i händelse av en kris eller krig samt att det pågår ett arbete med att se över kommunens krigsorganisation. Nästa programpunkt stod Hans Wallmark (M), ordförande för regeringens försvarsberedning för. Han berättade att beredningen samlar riksdagens partier och hur de arbetar med det civila försvaret på nationell nivå. Delar av det arbetet går att läsa om i flera rapporter, dessa finns publicerade på regeringens webbplats. Kvällen avslutades med att Mikael Jeppsson, chef för Samverkan Stockholmsregionen och beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm, berättade hur länets kommuner samverkar med olika myndigheter för att stärka det civila försvaret i regionen. Under kvällen hade publiken möjlighet att ställa frågor. De som inte fick svar på sin fråga direkt ska få återkoppling vid ett senare tillfälle.

– Otroligt roligt att så många tog sig tiden för att komma till vår temakväll. Det är tydligt att det civila försvaret är ett område som verkligen engagerar. Nu ser vi fram mot nästa temakväll, säger Carina Lundberg Uudelepp, kommundirektör, som modererade kvällen.

Hade du inte möjlighet att själv vara på plats kan du ta del av kvällen i efterhand genom en filmad version här på kommunens webbplats. Nästa temakväll planeras till efter sommaren. Vad den kvällen kommer handla om är ännu inte bestämt.