Så röstade kommuninvånarna i EU-val och sammanställning av rösträkning i folkomröstningen pågår

Efter att vallokalerna stängts har röster till EU-valet räknats noga. Ett slutligt resultat för den den lokala folkomröstningen beräknas vara klart på torsdag 13 juni.

Under sena kvällen och natten har kommunens röstmottagare räknat kommuninvånarnas röster i valet till Europaparlamentet och den lokala folkomröstningen. Sammanlagt visar preliminära siffror att 47,8 procent av kommuninvånarna röstade i valet till Europaparlamentet, vilket är en minskning jämfört med hur kommuninvånarna röstade i EU-valet 2019 då 52,37 procent röstade. Även på nationell nivå minskade valdeltagandet. Det preliminära resultatet över hur kommuninvånarna röstade i valet till Europaparlamentet hittar du på Valmyndighetens webbplats. I Nynäshamn visar det preliminära resultatet att Socialdemokraterna fick flest röster med 28,4 procent.

På onsdag 12 juni görs en så kallad uppsamlingsräkning i Nynäshamn. Då räknas förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalen på valdagen samt brevröster från utlandet och ambassader. Förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalen på valdagen kan till exempel vara förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen.

Resultat från folkomröstningen på torsdag

Vid sidan om EU-valet har det också hållits en folkomröstning om hemtjänstens organisation i Nynäshamns kommun. Kommunen redovisar inga preliminära valresultat från folkomröstningen utan avvaktar det slutliga resultatet då rösterna har kontrollerats och sluträknats. Detta beräknas vara klart på torsdag eftermiddag. Resultatet från räkningen publiceras därefter på kommunens webbplats.