Väg- och järnvägsplanen vid Segersängs station pausas

På grund av det rådande omvärlds- och marknadsläget har kostnaderna ökat kraftigt för den planerade ombyggnationen av plankorsningarna vid Segersängs station. Därför pausas det pågående arbetet med väg- och järnvägsplanen.

- Vi tog höjd för vissa kostnadsökningar men att det skulle påverka projektet i den här omfattningen kunde vi inte förutse. Det medför att projektet inte längre kan drivas vidare i sin nuvarande form, säger Tom Sandberg, projektledare Trafikverket.

- Eftersom trafiksäkerheten i våra plankorsningar är viktig och prioriterad för Trafikverket och för kommunen, försöker vi hitta en lösning som är billigare men som ändå ger ökad säkerhet för trafikanter och resenärer, fortsätter Tom.

Trafikverket undersöker om de genom att skjuta fram projektet i tid, kan få finansiering för de åtgärder som var planerade från början. Det innebär att projektet på nytt kommer att tas upp i Trafikverkets nationella planering och vägas mot andra planerade åtgärder i regionen och nationellt.

Den pausade väg- och järnvägsplanen påverkar projektets tidplan. I vilken utsträckning håller de på att analysera just nu. När Trafikverket fått en tydligare bild av när och hur de kan bygga kommer de att presentera en ny tidplan för projektet.

Trafikverket och kommunen har en kontinuerlig samverkan och löpande dialog om trafiksäkerheten i kommunen. Förutom dialog om plankorsningarna vid Segersängs station har kommunen lyft behov av att titta på trafiksäkerheten längs med Segersängsvägen. Kommunen kommer i dialog med Trafikverket påbörja ett arbete om vilka åtgärder som är möjliga i Segersäng.

Kontakt

Tom Sandberg

projektledare Trafikverket

010-123 65 44
tom.sandberg@trafikverket.se