Försäljning på Kalvö - attraktiva verksamhetstomter med ett unikt läge

Försäljning av attraktiv industrimark pågår nu i Kalvö verksamhetsområde. Fem tomter inom detaljplan vid Kalvö industriområde intill väg 73 i Nynäshamn - ett unikt läge med närheten till Stockholm och hela Mälardalen, ett stenkast från Norviks hamnar och i anslutning till motor- och järnväg.

Nynäshamns kommun välkomnar nya etableringar och erbjuder nu attraktiv verksamhetsmark på Kalvö verksamhetsområde. En ny detaljplan har möjliggjort en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 70 000 kvadratmeter, varav fem tomter nu är tillgängliga för försäljning. Dessa tomter erbjuder möjligheter för verksamheter inom industri, restaurang, kontor och andra verksamheter.

Förbättringar i området

Kalvö verksamhetsområde har genomgått en rad förbättringar som inkluderar:

 • Ny gång- och cykelbana
 • Ny beläggning på befintlig körbana
 • Om- och nydragningar av ledningar
 • Ny belysning
 • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten

Flexibel detaljplan

Den nya detaljplanen är utformad att vara flexibel gällande användning och nyttjande av fastigheterna. Den tillkommande kvartersmarken, som tidigare inte var detaljplanerad för industrier eller verksamheter, omfattar drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar och utspridda platser inom Kalvö verksamhetsområde.

Fem tomter till försäljning

 1. Gjutaren 1
  • Pris: 2 700 000 kronor (utgångspris)
  • Totalareal: 2 837 kvadratmeter
  • Användningsområde: verksamhet/kontor/restaurang

 2. Muraren 9
  • Pris: 2 650 000 kronor (utgångspris)
  • Totalareal: 3 792 kvadratmeter
  • Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

 3. Rörmokaren 4
  • Pris 12 900 000 kronor (utgångspris)
  • Totalareal: 13 537 kvadratmeter
  • Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

 4. Timmermannen 5
  • Pris: 18 000 000 kronor (utgångspris)
  • Totalareal: 14 403 kvadratmeter
  • Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

 5. Plattsättaren 5
  • Pris: 19 600 000 kronor (utgångspris)
  • Totalareal: 20 638 kvadratmeter
  • Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

 6. Timmermannen 5/Plattsättaren 5 (kombinerad tomt)
  • Pris: 37 600 000 kronor (utgångspris)
  • Totalareal: 35 041 kvadratmeter
  • Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

Kontakta oss

Har du en verksamhet och är intresserad av att expandera, eller känner du någon annan som kan vara intresserad? Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information och visning av tomterna. Detta är ett utmärkt tillfälle att etablera sig i ett växande område med unikt läge och goda kommunikationsmöjligheter.

Välkommen till Kalvö verksamhetsområde – framtidens plats för din verksamhet!

Kontakt

Mia Järliden

näringslivs- och etableringschef

08-520 684 04

mia.jarliden@nynashamn.se

Amalia Tjärnstig

mark- och exploateringschef
08-520 689 29
amalia.tjarnstig@nynashamn.se