Kommunen informerar om bedrägerier i stor informationsinsats

Bedragarna tar inte semester. Under sommaren befarar polisen att antalet bedrägerier särskilt riktat mot äldre ökar. Därför gör Nynäshamns kommun tillsammans med Polisen och Brottsofferjouren nu en riktad informationsinsats.

I dagarna får alla som är eller fyller 75 år eller är äldre och folkbokförda i Nynäshamns kommun hem en broschyr om bedrägerier med posten. I den finns information om vad bedrägerier är, vad som är viktigt att vara uppmärksam på, hur det går att förebygga för att undvika att bli utsatt och vad som bör göras om du blivit utsatt.

– Metoderna som bedragarna använder är många och de utvecklas snabbt. Inte sällan utnyttjar de att äldre personer ofta är mer sårbara och har bristande digitala kunskaper, säger Milan Vladusic, säkerhetschef.

– Nu går vi ut brett och skickar informationen till många personer som vi kanske inte når annars. Det är inte bara de äldsta som drabbas utan idag kan i princip vem som helst bli lurad. Jag hoppas att varje person som får detta utskick i brevlådan tar sig tid att läsa igenom informationen, kika vidare på de länkar som vi tipsar om och reflekterar över sin egen situation och vilka råd man själv kan vara behjälpt av. När vi är fler som är medvetna och informerade om hur bedrägerier går till är det lättare att slå tillbaka mot bedragarna, säger Jenny Sahlin, äldre- och funktionshinderlots.

Viktiga råd

Informationen är framtagen tillsammans med Polisen och Brottsofferjouren och beskriver hur olika bedrägerier kan gå till som exempelvis genom ett telefonsamtal, hembesök eller i butiker och ger viktiga råd på hur du kan skydda dig från att bli utsatt. Broschyren finns även att ladda ned från kommunens webbplats eller går att hämta i kommunens kontaktcenter och på biblioteken. Kommunen har en nära samverkan med både polis och brottsofferjouren för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom brottsförebyggande arbete.

– I vår överenskommelse finns flera prioriterade områden varav särskilt utsatta brottsoffer är en av dem. I den kategorin räknas brott mot äldre personer in, säger Jenny Sahlin.

Som äldre- och funktionshinderlots hjälper hon äldre och personer med funktionsnedsättning att hitta rätt information och stöd i frågor som bidrar till en enklare och tryggare vardag. Hon kan även ge vägledning till personer som har behov av kontakt med andra aktörer, till exempel hälso- och sjukvård eller andra myndigheter. Tjänsten är kostnadsfri.

Viktiga råd för att undvika bedrägerier

• Lämna aldrig ut känsliga uppgifter eller logga in med Bank-id om du inte är helt säker på vem du är i kontakt med.

• Om du blir erbjuden att köpa en tjänst. Be om att få återkomma och kolla upp företagets trovärdighet.

• Släpp inte in okända personer i ditt hem. Be alltid om legitimation och kontakta arbetsgivaren/företaget om du är osäker. Är du osäker på att personen är den som den utger sig för- Be personen återkomma, stäng dörren och ring fastighetsvärden, om det finns en sådan. Det är lättare att göra rätt när man är förberedd

• Byt lösenord för dina digitala tjänster och enheter regelbundet. Dela inte lösenorden med någon.

• Klicka inte på länkar i meddelanden från okända avsändare.