09 jul 2024
En gul klump som ligger på en stenstrand.

Så här ser klumparna som spolats upp från havet ut.

Paraffinklumpar spolas upp på land – hjälp till att hitta och kasta dem

De senaste dagarna har flera ”klumpar” av paraffin spolats upp på land längs kusten. Om du har möjlighet får du gärna hjälpa till att plocka upp dessa och slänga de i närmaste sopkärl för förbränning. Materialet är ofarligt men bör av försiktighetsskäl hanteras med handskar eller verktyg som grenar eller tänger.

Om du rört dig kring kusten den senaste tiden och sett gula klumpar av okänt material är det mest sannolikt paraffin som spolats upp från havet. Varifrån paraffinet kommer är inte fastställt men troligtvis är det tankrester från sjöfarten.

Hjälp till eller felanmäl

Du som är ute och rör dig längs kusten i vår kommun får gärna hjälpa till att städa undan klumparna. Paraffinet är ofarligt men du bör ändå av försiktighetsskäl hantera klumparna med handskar eller något verktyg som några grenar eller tänger. Lägg gärna klumpen i en påse och släng den i närmaste sopkärl för förbränning. Har du inte möjlighet att hjälpa till får du gärna notera var du såg klumparna och göra en felanmälan till kommunen genom vår e-tjänst.