25 jan 2022

Delar av Havstrappan renoveras

Nu börjar vi renovera delar av havstrappan i gästhamnsområdet. Havstrappan kommer under renoveringstiden att vara helt avstängd och arbetet beräknas vara färdigt i mars/april 2022.

Anledningen till renoveringen är att havstrappan och dess virke är slitet. Havstrappan kommer att se ut som tidigare, inga förändringar i utseendet kommer att göras.

Saknar du något på denna sida?