26 feb 2022

Alternativa telefonnummer för att nå jour för VA- och fastighetsfrågor

I helgen har det varit stora problem att komma fram på vår jourtelefon gällande VA- och fastighetsfrågor, 08-520 117 45. Problemet är nu löst.

Ring i stället:

  • Fastighetsfrågor 08-520 739 88
  • VA-frågor 08-520 739 87

Problemet med telefonin är felanmält till operatören.

Saknar du något på denna sida?