03 jun 2022

Risk för missfärgat vatten på Änggatan

NCC i samarbete med kommunens VA-avdelning kommer genomföra en omkoppling av vattnet på Änggatan i södra Nynäshamn tisdagen den 7 juni. Detta kan medföra risk för missfärgat vatten i området.

Missfärgningen är ofarlig och försvinner om du spolar i dina kranar. Vi har även personal på plats som spolar i brandposter. Tvätta helst inte vittvätt under denna dag.