20 jun 2022

Upprustning och utökning av parkeringsplatser vid Gröndalsskolan - Arbetet är avslutat

*Arbetet är nu utfört och parkeringen åter öppen*

Parkeringsplatserna vid Gröndalsskolan och Gröndalshallen ska utökas och rustas upp. Det innebär att parkeringarna under perioder av året kommer vara stängda. Du som behöver använda någon av parkeringarna hänvisas till alternativa parkeringsplatser.

Projektet genomförs i två etapper. Den första etappen startar den 20 juni och omfattar parkeringen norr om Gröndalsskolan. Här ska bland annat en ny infart anläggas vilket kommer kräva en del sprängningsarbeten i ett intilliggande berg. Sprängarbetet kommer framförallt att ske dagtid mellan 4 och 10 juli. Arbetena beräknas vara färdiga senast den 8 augusti.

Gröndalshallen

Den andra etappen omfattar parkeringen vid Gröndalshallen och är beräknad att påbörjas den 29 augusti och avslutas den 19 oktober 2022. Utöver att antalet parkeringsplatser utökas ska bland annat laddmöjligheterna för elbilar uppdateras här.

Under tiden som arbetena pågår kommer parkeringarna att vara avstängda enligt nedan:

Etapp 1: 20 juni – 8 augusti Parkeringsplatsen norr om Gröndalsskolan

Etapp 2: 29 augusti – 19 oktober Parkeringsplatsen utanför bowlinghallen

När parkeringen i etapp 1 är avstängd hänvisas du som behöver parkera bilen till parkeringen vid bowlinghallen och vid etapp 2 omvänt.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Lisa Johansson på Fastighetsavdelningen enligt kontaktuppgifter nedan.

Ansvarig entreprenör är Nynäs-Ösmo LBC.

Kontakt

Lisa Johansson

Projektledare Fastighetsavdelningen
08 520 682 82
lisa.johansson@nynashamn.se