25 aug 2022

Vattenavstängning på Änggatan

Vi har varit tvungna att akut stänga av vattnet för ett antal abonnenter i anslutning till renoveringsarbetena på Änggatan. För närvarande har vi ingen information om hur lång tid det kan ta.

Förstora bilden

Karta för berörda abonnenter.