04 okt 2022

Ingen kokningsrekommendation för boende i Sorunda och Stora Vika

Kokningsrekommendationen av det kommunala dricksvattnet för berörda hushåll i Sorunda och Stora Vika i Nynäshamns kommun kan nu hävas. Detta efter att två på varandra efterföljande vattenprov analyserats utan anmärkning. Det innebär att dricksvattnet inte längre behöver kokas innan det dricks eller används till matlagning.

UPPDATERING 2022-10-09 14.55
Vi kan glädjande meddela att kokningsrekommendationen av det kommunala dricksvattnet för berörda hushåll i Sorunda och Stora Vika nu hävs. Detta efter att båda vattenproverna analyserats utan anmärkning. Det innebär att dricksvattnet inte längre behöver kokas innan det dricks eller används till matlagning. Vi tackar alla för ert tålamod!

UPPDATERING 2022-10-06 15.58
Rekommendationen om kokning gäller tills vi får två på varandra godkända vattenprover. Provsvaren förväntas komma på söndag förmiddag. Om proven visar att vattnet är okej kommer vi meddela detta samma dag.

UPPDATERING 2022-10-05 10.09
Det bör förklaras varför boende i Stora Vika med kommunalt vatten också ska koka sitt vatten, trots att vattnet inte försvann i kranarna där i samband med läckan. Det beror på att när det lokala vattentornet fylls på med nytt vatten kan det vara missfärgat och även förorenat. Därför behövs kokning som en försiktighetsåtgärd.

UPPDATERING 2022-10-05 09.11
De områden som ska koka sitt vatten är hushåll som har kommunalt vatten i anslutning till områdena Torp, Spångbro, Hoxla, Gudby, Ristomta och Stora Vika. Du som är osäker på om du behöver koka kan ringa till VA-kundtjänst på nummer 08-520 689 90.

UPPDATERING 2022-10-05 06.52
Nu ska läckan vara lagad och vatten är åter i kranarna. Det kan vara dåligt tryck under dagen fram tills systemet är fyllt igen och vattnet kan även vara missfärgat. Kokningsrekommendation gäller fram tills annat meddelas. Sannolikt kommer det även vara mycket luft i ledningarna.

UPPDATERING 2022-10-04 19.27
Nu har vi lokaliserat läckan och lagning sker ikväll/natt. Vi vet ännu inte när vattnet kommer tillbaka. De områden som får tillbaka vattnet behöver koka vattnet innan det dricks eller används till matlagning, enligt gällande rekommendationer.

UPPDATERING 2022-10-04 15.45
Vi har tyvärr inte hittat läckan ännu. Vi kommer nu att ställa ut vattentankar vid Kyrkskolan, Spångbro torg, Ristomta och Gudby. Se kartbilder nedan.

Vattentankarna finns vid Spångbro torg, Kyrkskolan, Gudby och Ristomta.

Förstora bilden

Spångbro torg och Kyrkskolan

Berörda abonnenter

Berörda abonnenter.