16 nov 2022

Strandvägen avstängd för biltrafik 17 november

Den 17 november mellan klockan 12-16 är Strandvägen avstängd för biltrafik. Anledningen är att vi behöver ta ner en stor gran i höjd med Drottningviken, som är angripen av granbarkborrar.

Kortare stunder kan det även vara avstängt för gående och cyklister, men annars går det bra för dessa att passera förbi under hela dagen. Glöm inte att hålla uppsikt över arbetsområdet och ta hänsyn till oss som jobbar

Den röda pricken visar var arbetet kommer att pågå.