14 feb 2023

Problem med gatubelysningen på Trehörningen

Vi har just nu problem med gatubelysningen på Trehörningen. Vattenfall jobbar med problemet.

Felet omfattar Oskarsgatan, framför allt sista sträckan intill Havsbadet. Felet kommer att åtgärdas provisoriskt med en luftledning fram till dess att det är möjligt att schakta i marken.