10 mar 2023

Det trasiga räcket som nu ska lagas.

Oscarsbrons räcke lagas - framkomligheten påverkas

Med start den 27 februari lagar vi räcket på Oscarsbron i södra Nynäshamn. Räcket har tidigare blivit påkört. Arbetet pågår till den 2 mars 2023.

Under arbetet påverkas framkomligheten för fordon. Flaggvakter kommer att finnas på plats och reglera trafiken.