11 maj 2023

Brunnsgatan utan vatten

Ett antal hushåll på Brunnsgatan i Nynäshamn är utan vatten sedan torsdagseftermiddagen. Lagning pågår. Hushåll kan hämta dricksvatten på brandposten i markerat område enligt nedan.

Uppdatering 12 maj 11:05

Vattnet är tillbaka. Det finns risk för missfärgat vatten, spola då tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 12 maj 07.42

Vattnet är fortsatt avstängt, det är besvärligt på platsen. Marken består av sand, det är djupt och schakten har rasat flera gånger. Vi fortsätter arbeta under fredagen.

Tappställe för dricksvatten på brandposten i markerat område.

Berörda hushåll.