01 jun 2021

Vägarbeten på Centralgatan

Just nu breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen på Centralgatan från Heimdalsvägen ner till parkeringen vid Alkärrsplan. Vi bygger också om korsningen Idunvägen/Skolgatan/Centralgatan och körbanan får ny asfalt.

Den nya gång- och cykelvägen blir 3,5 meter bred och kommer att länkas ihop med den befintliga gång- och cykelvägen från Kullstarondellen. Vi flyttar också belysningen från den östra sidan till den nya bredare gång- och cykelvägen.

Vi kommer också bygga om korsningen Idunvägen/Skolgatan/Centralgatan så den blir säkrare.

När breddningen av gång- och cykelvägen är klar får Centralgatan ny asfalt, från Kullstarondellen till Alkärrsplan.

Saknar du något på denna sida?