17 jun 2021

Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen

Intill Nynäshamns pendeltågsstation vid infarten till Nynäshamns hamn ska det byggas en ny offentlig toalett. Toaletten ska också byggas ihop med en pumpstation som flyttas från annan plats.

Status på arbetet

Den så kallade pumpsumpen är nu på plats och har förankrats. Nu påbörjas arbetet med att återfylla och ansluta inkommande och utgående ledningar.

Därefter ska den så kallade spontlådan, det vill säga själva gropen, återfyllas och gångbanan mot spåret ska återställas. När återställningen av gångbanan kan ske beror på hur det går med återfyllningen.

Arbetet har drabbats av förseningar, bland annat på grund av sättningar i marken. För att förhindra ytterligare sättningar har gropen förstärkts och risken för nya sättningar anses nu vara över.

Om flytten av pumpstation

Pumpstationen ska flyttas från sitt nuvarande läge vid infarten till Gotlandsterminalen. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för VA-personalen. Att anlägga en pumpstation kräver bland annat ett omfattande grundarbete.

Ny toalett

I anslutning till pumpstationen anläggs en ny offentlig toalett, vilket det finns stort behov av i hamnområdet. Bygget av ny toalett är en mindre och enklare del av arbetet.

Om pumpstationer

När avloppsvattnet lämnar våra hem transporteras det med självfall mot lägsta punkten på ledningsnätet. För att kunna transportera det vidare till reningsverket krävs det en pumpstation vid denna punkt. Denna station pumpar vattnet till närmaste högre punkt varifrån det sedan fortsätter med självfall till reningsverket eller till nästa pumpstation

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?