10 maj 2022

Åtgärder på Centralgatan/Idunvägen/Skolgatan

Nu börjar vi hastighetssäkra korsningen Centralgatan/Idunvägen/Skolgatan med upphöjningar.

I den gröna rutan i bilden nedan (Skolgatan) kommer fartguppet att placeras. Åtgärderna kommer att påverka framkomligheten under några veckor. Alternativa vägar markeras med oranga pilar.

På Centralgatan har vi sedan tidigare byggt en bredare gång- och cykelbana som nu sträcker sig från Kullstarondellen till Alkärrsplan.

Trafikanordningsplan

Saknar du något på denna sida?