12 jan 2023

Avstängd gångväg mellan Centralgatan och Nynäsgård

Nu är den södra gångvägen mellan Centralgatan och Nynäsgårds station avstängd. Gående hänvisas till Kullstagränd, den norra järnvägspassagen eller gång- och cykelbron vid Nynäsvägen.

Anledningen är att den befintliga gångvägen till Centralgatan till stor del ligger inom det nya bostadsområdet som Nynäshamnsbostäder bygger vid Nynäs gård. Till hösten börjar arbetet med en ny, flackare gångväg mellan Centralgatan och stationsområdet som även kommer att kompletteras med trappor. Passagen beräknas kunna öppnas igen till årsskiftet 2023/2024.

Den södra järnvägspassagen mellan perrongerna kommer att vara öppen som vanligt, men de som ska vidare mot Centralgatan hänvisas istället till Kullstagränd, den norra järnvägspassagen eller gång- och cykelbron vid Nynäsvägen. Följ hänvisningsskyltar i området.

Förstora bilden

Illustrationen visar hur det kommer bli i området när allt är klart, men även var den aktuella avstängnignen är.