16 maj 2024

Norrgående körfält på 73:an avstängt

Väg 73 är avstängd i norrgående riktning i höjd med Segersäng på grund av vägskada i samband med kommunens VA-arbeten. Trafiken leds om via Segersängs av- och påfart. Det är ännu inte klart hur länge avstängningen kommer att pågå. Läs mer på Trafikverket.se