Behandling av personuppgifter på Min profilsida

Min profilsida eller Min sida syftar till att underlätta för dig som är i kontakt med kommunen att följa dina ärenden och få återkoppling. Här beskrivs hur personuppgifter från Min sida används och lagras.

Min profilsida finns oftast i samband med kommunens e-tjänster. Registreringen av ärenden har antingen skett via direktkontakt med kontaktcenter eller via ditt inskick av e-tjänsten och i det fall det kopplar till verksamheternas ärendehanteringssystem.

Vill du kunna ta del av dina ärenden digitalt kan du välja att logga in på Min sida via Bank ID och fylla i kompletterande uppgifter om dig, sina barn och fastighet.

Vissa uppgifter kommer automatiskt

I vissa fall kan system kopplas till Skatteverket eller till kommundatabaser över kommunens medborgare för att därigenom hämta personuppgifter. Nynäshamns kommun använder inte denna automatkoppling. De uppgifter som hämtas automatiskt om dig är de uppgifter som kommer från BankID-inloggningen.

Lagring av mina uppgifter på Min sida

Dina uppgifter hamnar i samma databas som allt annat som hör till ärendet i verksamhetssystemet. Där sparas de tills dess att du själv väljer att radera uppgifterna i Min sida eller så tas de bort på grund av avslutat ärende i kommunen.

Åtkomst av uppgifterna

I syfte att kunna konfigurera, ge support, underhåll av systemet kan supportpersonal samt eventuell personal som jobbar med leveranser av verksamhetssystemen komma åt uppgifterna.

Driftpersonal hos leverantörer har tillgång till underliggande lagringssystem och kan med det i grunden komma åt uppgifter i systemet, dock inte via ett normalt förfarande.

Användning av uppgifterna

Inga personuppgifter lagras om du inte anget uppgifterna själv eller om du inte behövt logga in med Bank-Id för att bekräfta att du är du.

Läs mer om hur kommunen arbetar med behandling av personuppgifter och vad du själva kan göra på https://nynashamn.se/gdpr

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: