05 maj 2021

Ändringar i rekommendationen om luftrenare för boende nära Kagghamra

Om du bor mer än en kilometer från brandplatsen i Kagghamra behöver du inte längre använda luftrenare i hemmet. Det meddelar nu Botkyrka kommuns kontakt professor Tom Bellander på Centrum för miljömedicin. Här kan du läsa mer om det samt det senaste om bland annat avfallshögen och påverkan på bete och grödor.

Tom Bellanders tidigare rekommendation var att luftrenare bör användas om man bor inom en radie av tre kilometer från brandplatsen. Nu är rekommendationen:

  • Om du bor mer än en kilometer från brandplatsen behöver du inte längre använda luftrenare.
  • Om du bor inom en radie av en kilometer från brandplatsen kan du som en försiktighetsåtgärd fortsatt använda luftrenare.

Du som har lånat luftrenare av Nynäshamns kommun kan behålla dem tills vidare om läget mot förmodan skulle försämras.

Botkyrka kommun kommer att göra ytterligare mätningar av luften. Allt eftersom resultaten kommer publiceras de på Botkyrka kommuns webbplats.

Avfallshögen

Det kommer inte längre någon synlig rök från avfallshögen, dock luktar det fortfarande i området. Enligt en teknisk rapport som Botkyrka kommun har beställt antas det bero på att förbränningen i högen fortsätter men med lägre intensitet än tidigare. Släckningen gjordes inte med ett tätslutande material, utan med sand, vilket innebär att gas från förbränningen tros sippra ut från högen.

Rapportförfattarna, Liljemark Consulting AB, föreslår att temperaturmätningar genomförs flera gånger i veckan för att sedan glesas ut. Syftet är att kunna uppskatta hur länge avsvalningsfasen kan pågå och massorna därmed behöver ligga kvar på området.

I dagsläget är det inte aktuellt att flytta högen då det finns risk för att öppen brand och ny rökutveckling skulle uppstå om man bryter sandtäcket, drar isär soporna och därmed tillför syre.

Påverkan på bete och grödor

Länsstyrelsen samordnar myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Viktiga underlag är den provtagning som görs i området.

Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp. Enligt Erik Nordkvist – foderexpert och forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) - visar de mätresultat som hittills har redovisats inte på någon större risk för allvarlig påverkan på djur och fodergrödor. Men Botkyrka kommun ska inom kort göra kompletterande provtagningar, däribland markprover och prov på växande gröda. De görs med syftet att kunna verifiera de preliminära resultaten och antagandena. När provsvaren är analyserade och klara kommer rekommendationer att publiceras på webbplatserna Botkyrka kommun, Länsstyrelsen Stockholm samt på Nynäshamns kommuns samlingssida om Kagghamra.

Provresultat från jord och vatten

Som Nynäshamns kommun har berättat tidigare visar Botkyrka kommuns analysrapport (tekniska rapport) efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen en begränsad miljöpåverkan efter branden. Rapporten innehåller också förslag på vidare hantering av avfallsupplaget avseende miljö- och hälsorisker. Här finns mer information om det.

Nynäshamns kommuns mätningar

Nynäshamns kommun ska också göra mätningar för att se hur nedfall från röken har påverkat vår kommun. Tre olika prover ska tas: grundvattenprov, ytvattenprov och mark- eller betesprov. Provtagningarna kommer igång lite senare än beräknat då kommunen har beslutat att invänta resultat från en mätning som Botkyrka kommun gör. Det resultatet ger ett bra underlag för var våra mätningar ska göras. När prover har tagits och resultat har kommit publiceras de på den här sidan.

Mer information om detta finns på Botkyrka kommuns webbplats.

Text: Åsa Ericsson

Kontakt

Milan Vladusic

biträdande säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?