Sök
31 mar 2021

De proverna tar kommunen med anledning av branden i Kagghamra

Nynäshamns kommun ska ta tre olika prover med anledning av branden i Kagghamra i Botkyrka kommun: grundvattenprov, markprov och ytvattenprov.

Nynäshamns kommun gör just nu en upphandling av det företag som ska genomföra provtagningen. De prover som ska tas är:

  • Grundvattenprov: En grundvattenanalys visar att privata brunnar i Nynäshamns kommun inte bör vara påverkade men för att kunna utesluta påverkan tas prov i en brunn nära brandplatsen i kommunen.
  • Markprov: Tas på tre olika platser där rökpåverkan bedöms ha varit störst i Nynäshamns kommun.
  • Ytvattenprov: Tas i Grindsjön.

– Vi värnar om våra invånares hälsa så vi vill mäta hur nedfall från röken har påverkat mark och vatten i vår kommun, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Alf Olsson.

Förhoppningen är att proverna kan tas om två-tre veckor. Resultatet av proverna kommer att presenteras här på nynashamn.se någon gång i maj.

Vattentäkten Gorran

Nynäshamns kommun har gjort ett så kallat nollprov i vattentäkten Gorran som förser Sorunda med kommunalt dricksvatten. Ett uppföljande vattenprov kommer att tas i september.

Luftmätningar i Stutby och Segersäng

Veckorna 6-7 hade Nynäshamns kommun egna mätstationer i Stutby och Segersäng som mätte om det fanns partiklar i luften. Resultaten visade på väldigt låga halter av partiklar även när röken låg på från branden. Här kan du läsa om mätningarna.

Här skriver Botkyrka kommun om sina mätningar.

Text: Åsa Ericsson

Kontakt

Sune Eriksson

t.f. samhällsbyggnadschef
sune.eriksson@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?