Sök
19 nov 2020

De skärpta råden för Stockholms län förlängs

De skärpta allmänna råden för Stockholms län som har gällt de senaste tre veckorna förlängs till och med den 13 december. Det meddelade Folkhälsomyndigheten i dag.

Smittspridningen av covid-19 i Stockholms län är fortsatt så pass omfattande att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat att förlänga de skärpta råden till och med 13 december. Se även information om regeringens beslut om maxtak på åtta personer längre ned på sidan.

Lokala allmänna råd som gäller för Stockholms län är:

  • Undvik om möjligt fysisk kontakt med andra personer än de du bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Undvik även vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysisk avstånd till andra, exempelvis kontaktsporter och hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget är träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar.

Besluten omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar:

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Folkhälsomyndighetens information om förlängningen.

Anledningarna till förlängningen

Lokala allmänna råd infördes för att antalet smittade och behovet av sjukhusvård ökade i regionen. För att bryta den negativa trenden och inte hamna i samma läge som i våras med överbelastad sjukvård beslutade Folkhälsomyndigheten om lokala allmänna råd i länet. Eftersom det fortfarande finns behov av lokala råd förlängs de. På den här sidan redovisar Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd för respektive region.

På kommunens samlingsida om covid-19 finns information om verksamheter som påverkas av de skärpta allmänna råden.
Det innebär lokala allmänna råd.
1177:s information om förlängningen av råden.

Råd från 14 december

Folkhälsomyndighetens ambition är att alla lokala råd ska ha avslutats till den 13 december. De ska då ersättas av nationella råd för jul- och nyårshelgerna. Då många reser mellan regionerna underlättar det om alla har ungefär samma råd.

Maxtak på åtta personer

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantaget är begravningar eller liknande religiösa sammankomster kring dödsfall där antalet deltagare får vara maximalt 20 personer.

Antalet smittade

Stockholms län hade 9 557 nya konstaterade fall av covid-19 vecka 46. Det innebär totalt 55 355 konstaterat smittade i länet sedan pandemin startade. I Nynäshamns kommun konstaterades 73 nya fall vecka 46, det kan jämföras med 47 nya fall veckan innan. Totalt har 352 invånare i kommunen konstaterats smittade sedan pandemin startade.

På den här sidan finns antal fall av covid-19 för respektive kommun.
På den här sidan finns antal fall av covid-19 för respektive region.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?