Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna

Inspirerade av Världsnaturfondens One planet plate satsar kommunens skolkök den här veckan lite extra på att erbjuda måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden.

Vegetarisk cowboysoppa och salladsbuffé.

Vegetarisk cowboysoppa och salladsbuffé, exempel på lunch som skulle kunna serveras denna veckan.

– Men det här är samtidigt något vi arbetar med hela tiden. Vi har också klarat att nå det tidigare ställda miljö- och klimatmålet, säger kommunens kostchef Maud Gezelius.

Detta mål mäts i co2e (koldioxidekvivalenter), vilket visar utsläpp av växthusgaser. Kommunen minskade sin miljöpåverkan från livsmedelsinköpen med 36 procent mätt från 2016 till 2020, betydligt över det uppsatta målet på 20 procent.

– Det känns bra, för vi behöver minska matens klimatpåverkan. Bland annat genom att minska köttkonsumtionen och äta mer från växtriket, säger Maud Gezelius.

Biologisk mångfald

Måltiderna inom One planet plate tar hänsyn till den biologiska mångfalden genom att det satsas på ekologiska grönsaker och vegetabilier (fokus på spannmål, potatis, lök, morötter och raps) och att följa Världsnaturfondens fiske- och köttguide.

– Vi har under veckan uppsatt information i matsalarna och på torgen i förskolorna om matens klimatpåverkan och varför vi väljer att använda de råvaror vi har.

Vilken meny respektive kök har under klimatveckan går som vanligt att se i skolmatsappen.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?