Sök
23 okt 2020

FN-dagen firades ordentligt i skolorna

I morgon, 24 oktober, är det den årliga FN-dagen. Men eftersom höstlovet då börjat har det redan den här veckan och framförallt i dag, fredag, firats runtom i kommunens skolor.

Flaggor i matsal

Nationsflaggor i Tallbackaskolans matsal.

Här kommer några exempel på hur FN-dagen har hedrats:

  • På Kyrkskolan och Sunnerbyskolan i Sorunda var det under fredagen temadag om de globala målen och en hållbar framtid. Eleverna i F-3 fick se bilder från utställningen ”Where Children Sleep” och fundera över hur andra barn i världen har det. För årskurs 4-6 visades filmen ”I am eleven”, vilken gav eleverna chansen att reflektera över hur de själva lever och har det.
  • Även Viaskolan lät dagens lektioner genomsyras av FN – i olika vinklar. Efter lunchen samlades alla på gården och sjöng sånger tillsammans. FN-flaggan var förstås hissad i flaggstången.
  • Grund- och gymnasiesärskolan Idun manifesterade FN-dagen på sin innergård. Det sjöngs några sånger och så tändes ljuslyktor från skolans utbyte med en särskola i japanska Hiroshima.
  • I Ösmoskolorna Tallbacka F-3, Vansta F-3 och grundsärskolan Linden 1-6 har det hållits en FN-vecka, med fokus på barnkonventionen och allas lika värde. Bland annat har alla barnen i Tallbackaskolan gjort olika nationsflaggor, som nu pryder matsalen. Andraklassarna i Vanstaskolan har på regnbågstema gestaltat barnkonventionen.
  • Även inom modersmålsundervisningen har det varit fokus på FN-dagen, men också på Barnkonventionen – med mål att fira Internationella barndagen 20 november.
    Det har gjorts en enkät om olika beteendemönster samt hållits diskussion om rättigheter och skyldigheter. Inom modersmålsundervisningen har man även tittat på en kort film om samt pratat om FN, Unicef och Barnkonventionen, utifrån en jämförelse mellan Sverige och de länder där eleverna har sina ursprung.
    Temaarbetet fortsätter kommande veckor med en mängd aktiviteter, bland annat mer diskussion, läsning och filmtittande. Det hela ska så småningom mynna ut i ett konstverk, utifrån de idéer som kommer fram under arbetets gång.

Text: Henrik Schmidt

Text på papper

Från Kyrkskolans arbete kring hur barn i världen har det.

FN-dagsfirande.

FN-dagsfirande för särskolan Idun.

Lärare undervisar

Läraren Christer Larsson undervisar här på FN-temat i Sunnerbyskolan.

FN-flaggan

FN-flaggan hissad vid Viaskolan.

Teckning med regnbåge

Tema barnkonventionen, tecknat av andraklassare i Vanstaskolan.

Elever på skolgård

Samling med sång på FN-tema vid Viaskolan.

Saknar du något på denna sida?