Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

04 maj 2021

Förändringar i kommunens taxor föreslås

Den 27 april beslutade samhällsbyggnadsnämnden om att föreslå förändrade avgifter för bland annat vatten och avlopp, bygglov och felparkeringar. Beslut fattas av kommunfullmäktige i juni.

Höjning av VA-taxan för högre driftsäkerhet

VA-taxan föreslås höjas med 6 procent för brukningsavgiften. För en familj på fyra personer som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år innebär det en ökad kostnad med 590 kronor per år. Även anläggningsavgiften förslås höjas med 3 procent.

Anledningen är att kommunen måste rusta upp både ledningsnät och avloppsreningsverk.

– Precis som i många andra kommuner är anläggningar och ledningsnät i stort behov av upprustning. Det här är nödvändiga åtgärder för att vi ska ha ett driftssäkert vatten- och avloppssystem, säger Malin Qviberg, VA-projektledare.

Förändringar i plan- och bygglovtaxa ska ge mer rättvisa avgifter

För plan- och bygglov föreslås en rad ändringar både i avgiftsnivåer och i beräkningsmodellen. En orsak är att taxan ska bli enklare att förstå. En annan orsak är att avgiften ska täcka den faktiska kostnaden för handläggningen.

– I och med att vi tar ut för låg avgift får skattebetalarna subventionera kostnaden för enskilda bygg- eller anmälningsärenden och så ska det inte vara, säger Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov.

En annan förändring som föreslås är att det blir samma avgift för samma typ av ärenden oavsett var i kommunen man bor. Idag är avgiften för vissa typer av ärenden högre för den som bor utanför detaljplanelagt område.

Dyrare att parkera fel

Nämnden föreslår också att felparkeringsavgiften ska höjas. Syftet är att få fler att parkera rätt och därmed öka trafiksäkerheten i kommunen.

– Felparkeringsavgifterna höjdes senast 2014 och då kunde vi se en tydlig nergång i antal felparkeringar. Men sedan dess har prisutvecklingen sprungit ifrån oss och felparkeringarna ökar. Därav är det dags för en justering igen, säger Jesper Skoglund, stadsmiljöchef.

Det förslås också förändringar i taxan för torghandel och annan användning av allmän plats för att anpassa den till dagens kostnadsläge.

Kontakt

Alf Olsson

samhällsbyggnadschef
08-520 682 70
alf.olsson@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?