Sök

Klartecken för bygge av nya Lilla Gröndal

Kommunstyrelsen gav på torsdagen klartecken till projektering och bygge av en ny skolbyggnad vid Gröndalsskolan, där Lilla Gröndal rivs denna höst.

Gamla Lilla Gröndal var i dåligt skick, vilket gjorde att elever och personal fick flytta över till nyrenoverade lokaler i Gröndalsskolan i vintras.

Planeras för 240 elever

Men då det fortfarande finns behov av fler skolplatser har barn- och utbildningsnämnden i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommit fram till att det lämpligaste är att uppföra en ny Lilla Gröndal-byggnad, tänkt att kunna rymma cirka 240 elever plus personal.

Kommunstyrelsen gick nu också på den linjen och beslutade att totalt 71 miljoner kronor får tas ur investeringsbudgeten för 2020-2023 för att genomföra projektering och skolbygge.

Målet är att bygget ska kunna starta nästa år, 2021. I förstudien föreslås en byggnad i två plan på totalt cirka 1 460 kvadratmeter, med bland annat klassrum, grupprum och personalutrymmen.

På samma plats

Den nya skolbyggnadens placering är huvudsakligen på samma plats där Lilla Gröndal tidigare har funnits.

Lina Axelsson Kihlblom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, gläds åt beslutet:

– Vi har tidigare rustat skolans idrottshall, matsal och lektionsdelen där elever och personal från Lilla Gröndal och Humlegårdsskolan har flyttat in. Men elevantalet växer och vi kan nu se fram emot att kunna erbjuda undervisning i nya och fina lokaler på Gröndalsskolan. Denna nybyggda del är ett viktigt steg i att lyfta Nynäshamns kommuns skolor.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?