Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

29 sep 2020
Vård & omsorg

Kommunal hemtjänst ska analyseras djupare

I januari beslutade socialnämnden att utreda om Nynäshamn ska fortsätta bedriva kommunal hemtjänst. På dagens sammanträde, den 29 september 2020, beslutade nämnden istället om en fördjupad analys av verksamheten.

- För mig är det viktigt att vi kan erbjuda de äldre en bra hemtjänst och personalen goda arbetsförhållanden. För att kunna ta ett klokt beslut måste verksamheten granskas ytterligare och förhoppningsvis hittar vi nu lösningar på de problem som finns, säger Antonella Pirrone, socialnämndens ordförande.

Beslutet innebär att socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsättningar, en organisatorisk genomgång samt verksamhetsförutsättningar för hemtjänsten som helhet. Dessutom ska förvaltningen göra en orsaksanalys av sjukfrånvaron och arbetsmiljön.

Socialnämnden begär också att få en regelbunden återkoppling på hur arbetet fortskrider. Innan arbetet med den fördjupade analysen påbörjas ska socialförvaltningen ta fram ett utredningsdirektiv som sedan ska gå tillbaka till nämnden.

- Nu går uppdraget tillbaka till oss på förvaltningen och vi välkomnar en djupare analys av hemtjänsten. När den kan vara färdig och presenteras för nämnden är svårt att säga redan nu, men det här är givetvis något som vi prioriterar, säger Marlen Terrell, socialchef.

Anledningen är ekonomiskt underskott

Anledningen till att den kommunala hemtjänsten i egen regi har utretts är att socialnämnden behöver genomföra effektiviseringar på 21 miljoner kronor. Nynäshamns kommunala hemtjänst har under de senaste åren haft ett budgetunderskott och nu har alltså socialnämnden beslutat att göra en genomlysning.

Text: Marie Eriksson

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?