Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

21 apr 2021

Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra

Nu har Botkyrka kommun fått analysrapporten efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen i Kagghamra. Provresultaten indikerar en begränsad miljöpåverkan efter branden. Rapporten innehåller också förslag för vidare hantering av avfallsupplaget avseende miljö- och hälsorisker.

– Bilden vi får bekräftar tidigare indikationer på att branden inte har orsakat omfattande miljöpåverkan. Fokus ligger nu på att bedöma hur vi på bästa sätt kan gå vidare för att minimera långsiktiga skadeverkningar, säger Carina Molin, Botkyrka kommuns samhällsbyggnadsdirektör.

Analysrapportens resultat

Miljöanalyser efter branden i Kagghamra visar inte på någon påverkan på Kagghamraån eller Kaggfjärden. Det finns inte heller några indikationer på att dricksvattnet i Tegelvreten har påverkats. Bedömningen är att viss påverkan finns på ytligt grundvatten och markvatten men ingen föroreningsspridning har påvisats i det djupa grundvattnet öster om upplaget. Endast en liten påverkan kan ses i det djupa grundvattnet på den västra sidan. Analysresultaten från jordprover visade inte några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning.

I enstaka fall behöver provsvaren följas upp med ytterligare provtagning och beroende på vad de visar kan det sedan bli aktuellt med nödvändiga åtgärder.

Nynäshamns kommuns provtagningar

Nynäshamns kommun tar inom kort tre olika prover med anledning av branden: grundvattenprov, markprov och ytvattenprov. Det för att mäta hur nedfall från röken har påverkat mark och vatten i Nynäshamns kommun. Veckorna 6-7 hade kommunen även egna mätstationer i Stutby och Segersäng som mätte om det fanns partiklar i luften. Resultaten visade på väldigt låga halter av partiklar även när röken låg på från branden. På den här sidan finns mer information.

Botkyrka kommuns sammanfattning av rapporten.

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?