12 feb 2021

Nya riktlinjer ska ge mer hållbart byggande

Nynäshamns kommun har tagit fram sex nya riktlinjer som ska ge ett mer hållbart byggande. Nu har riktlinjerna beslutats i kommunfullmäktige.

Nynäshamns kommun har sedan 2013 riktlinjer för hållbart byggande. Nu har riktlinjerna uppdaterats.

– Syftet är att se till att allt som byggs i kommunen byggs på ett hållbart sätt. Med det menar vi att det ska vara både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, säger Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg på Nynäshamn kommun.

Dokumentet innehåller sex olika riktlinjer och dessutom en rad förslag på konkreta åtgärder.

– I vårt arbete har vi velat ta fram något som är praktiskt användbart. Att vi nu har politiskt beslutade riktlinjer är jätteviktigt, men det behövs också konkreta exempel på vad vi faktiskt kan göra för att bli bättre, säger Julia Nordström.

För ekologisk hållbarhet kan det till exempel handla om att erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar och elcyklar, för social hållbarhet att anlägga platser för lek och spontanidrott för både barn och vuxna och för ekonomisk hållbarhet att bygga med flexibla planlösning så att man inte behöver bygga om helt och hållet när behoven förändras.

De sex riktlinjerna för hållbart byggande

  1. Det vi bygger i Nynäshamns kommun ska ta tillvara på platsens naturliga förutsättningar och bidra till biologisk mångfald.
  2. I Nynäshamns kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval som har minimalt negativ påverkan på klimatet och miljön.
  3. Nynäshamns kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet och tillgänglighet.
  4. Varje medborgare i Nynäshamns kommun har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen.
  5. Det som byggs i Nynäshamns kommun baseras på hållbara val och överlagda livscykelkostnader.
  6. I Nynäshamns kommun skapas en god ekonomisk tillväxt som främjar den social miljön och bidrar till en positiv verkan på klimatet.

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?