Sök
21 okt 2020

Nyheter i gymnasiets programutbud

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att godkänna Nynäshamns gymnasiums programutbud för nästa läsår, 2021/2022.

En nyhet är att antalet platser utökas på det redan befintliga el- och energiprogrammet – inriktning dator- och kommunikationsteknik, med programfördjupning mot programmering.

– Programmering är en nyckelkompetens av betydelse för alla och ett viktigt led i att möta arbetsmarknaden, säger rektor Lena Birkmanis.

Barn- och fritidsprogram

En annan nyhet i programutbudet är att barn- och fritidsprogrammet, ett yrkesprogram, läggs till i utbudet.

Efter examen från barn- och fritidsprogrammet ska eleverna ha kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.

Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

­– Det känns bra att åter kunna erbjuda barn- och fritidsprogrammet i vårt utbud, säger Lena Birkmanis.

Mandat vid för få sökande

Nämnden fattade också beslut om att skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning efter slutlig antagning har mandat att fatta beslut om att inte starta ett program, under förutsättning att antalet behöriga sökande är för lågt.

Programutbudet för Nynäshamns gymnasium läsåret 2021/2022:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap

 • Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Juridik

 • Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

 • Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

 • Estetiska programmet

Bild- och formgivning

 • El- och energiprogrammet

Elteknik

Dator- och kommunikationsteknik

 • Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad

 • Handels- och administrationsprogrammet

Handel och service

 • Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Gymnasiesärskolans programutbud 2021/2022:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Individuella programmet

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?