Sök
21 okt 2020

Tillfällig lösning gällande förskoleplatser

Barn- och utbildningsnämnden fattade på onsdagen beslut om en tillfällig lösning över våren 2021 för att kunna rymma alla nytillkommande barn i förskoleverksamheten.

Bedömningen är att det saknas platser för ungefär 160 barn och de stora behoven finns i Nynäshamn och Ösmo.

För att klara situationen bestämdes det att barn som ska börja i förskola under våren fördelas ut över befintlig verksamhet, men med beaktande av att det ska ses som en tillfällig åtgärd.

Detta möjliggör att barnen i möjligaste mån kan erbjudas en plats på en förskola som ligger i närheten av hemmet och i en verksamhet där respektive barn är tänkt att vara även på längre sikt.

Det kan även bli aktuellt med att skapa nya avdelningar i vissa av de befintliga förskolorna, där hittills främst Måsen i södra Nynäshamn har nämnts som ett sådant alternativ.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?