Sök
21 okt 2020

Tillfälligt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn

Med anledning av pågående pandemi har barn- och utbildningsnämnden ännu en gång beslutat om tillfälligt ändrade vistelsetider inom förskola och pedagogisk omsorg. Beslutet gäller barn med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar.

22 timmars omsorg per vecka kommer att gälla för dessa grupper under perioden 1 november 2020 till 28 februari 2021.

I våras, när covid-19 tog fart, togs ett liknande beslut – men då var det lagstadgade 15 timmars omsorg per vecka som gällde.

Anledningen till åtgärden är att det under pandemin råder en ansträngd personalsituation, med högre frånvaro än normalt.

Det leder till hög arbetsbelastning och verksamheter som har svårt att klara personalförsörjning. För att ändå kunna klara att bedriva undervisning och omsorg sker denna tillfälliga åtgärd.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?