04 feb 2021

Tyck till om Örens naturreservat

Fler parkeringar, nya rastplatser, grillplatser och förbättrad skyltning i Örens naturreservat. Det föreslås i de nya reservatsföreskrifter som kommunen arbetat fram. Den 5 februari-21 mars finns det möjlighet att tycka till om förslaget.

Örens naturreservat och Torö stenstrand på Torö är ett av kommunens mest populära och uppskattade besöksmål med sin unika natur och surfvänliga vågor. Men det stora besökarantalet har också inneburit slitage på naturen, brist på toaletter och parkeringsplatser, otillåten eldning och konflikter med boende om vilka områden som är tillåtna att beträda.

För kommunens del är det mycket viktigt att se till att allmänheten har tillgång till naturreservatet. Det är den främsta anledningen till att reservatet bildades. Samtidigt behöver vi värna de unika naturvärdena i området och naturligtvis också respektera hemfridszonen för de fastigheter som finns här, säger Alf Olsson, samhällsbyggnadschef på Nynäshamns kommun.

Därför har kommunen nu arbetat fram ett förslag på nya föreskrifter och ny skötselplan för reservatet. De förslag som är mest märkbara för besökare är fler parkeringsplatser, nya rastplatser, en ny torrtoalett, iordningsställda grill- och eldplatser och tydligare skyltning.

Samråd 5 februari-21 mars

Förslaget är ute på samråd den 5 februari-21 mars. Det innebär att kommunen tar in synpunkter på förslaget och alla som vill kan tycka till.

Det slutliga beslutet om reviderade föreskrifter väntas fattas i kommunfullmäktige under hösten 2021. För att förslag om parkeringsplatser, rastplatser och andra åtgärder ska bli verklighet krävs också beslut om att tillsätta medel för de olika projekten.

Kontakt

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?