Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Samlad information om coronaviruset

Här finns samlad information om covid-19. Du hittar bland annat frågor och svar kopplat till Nynäshamns kommun, information om gällande riktlinjer, fakta om provtagning och information till kommunens företagare. Du hittar även information om hur kommunen arbetar med vaccin mot covid-19.


Det här gäller just nu

Allmänna rekommendationer

Nynäshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd samt Region Stockholms rekommendationer för Stockholms län.

Just nu gäller

 • Maxantalet på restauranger är fyra personer i samma sällskap.
 • Det är förbjudet att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20.00.
 • Maxantal är infört i butiker, köpcentrum och gym.
 • Engångsmunskydd rekommenderas i kollektivtrafiken hela dygnet. Gäller till och med 21 mars.
 • Engångsmunskydd ska användas i vissa inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid. Det kan vara på jobbet, hos frisören, i livsmedelsbutiken, etcetera. Denna rekommendation gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. Gäller till och med 21 mars.
 • Distans- eller fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieskolor veckan efter sportlovet – vecka 10. Särskolan, vissa praktiska moment, examina och särskilt utsatta elever berörs inte.
 • Efter vecka 10 bedrivs undervisningen på gymnasieskolorna som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Gäller till och med 1 april.
 • Lokaler och anläggningar för barn och unga födda 2002 och senare bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Aktiviteterna är exempelvis kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning.
 • Sedan 22 december har statliga myndigheter rekommenderats att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Rekommendationen gäller till och med 31 maj.
 • Res bara om du måste. Om du måste resa gäller:
  -Res bara om du är helt symtomfri.
  -Om någon får symtom på resmålet – isolera samtliga och planera för hemresa och provtagning.
  -Håll 2 meters avstånd till andra – även utomhus.
  -Ha med handsprit och engångsmunskydd.
  -Undvik fysiska kontakter utanför de du bor med.
  -Undvik att handla på resmålet – handla hemma.
  -Om du reser utomlands: Efter hemkomst ska du och ditt ressällskap vara hemma 7 dagar – så planera för det innan resan. Provta dig i samband med inresan samt dag 5.
  -Denna rekommendation gäller till och med 21 mars.

För information om hur detta påverkar de kommunala verksamheterna, se nedanstående rubrik: Frågor och svar om kommunens verksamheter/Frågor om kommunens agerande.

Det kan du göra själv

Några av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter.
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Testa dig vid symtom.

Fokhälsomyndighetens webbsida Skydda dig och andra från smittspridning.

Nationella föreskrifter och råd från 14 december

Från och med 14 december gäller nationella föreskrifter och allmänna råd. Här kan du läsa om dem:

Vad innebär ett allmänt råd och en rekommendation?

Allmänt råd

Ett allmänt råd är inte bindande utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift. Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger, men väljer du att göra på ett annat sätt måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln.

Rekommendation

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel – till skillnad från ett allmänt råd. Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.

Föreskrift

En föreskrift är bindande och måste följas. En föreskrift kan innehålla ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar. När Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter gör de det tillsammans med experter och jurister och andra berörda exempelvis smittskyddsläkare.

Källa: Folkhälsomyndigheten.
Om lagar och förordningar.

Testa dig

Du som är sjuk med symtom på covid-19 uppmanas att boka provtagning för så kallad PCR-test. Provtagningen är viktig för din egen skull och för att smittspårningen ska fungera så bra som möjligt. Du som har varit frisk i mer än 14 dagar kan även boka tid för antikroppstest.

Kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att i första hand gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Det bidrar till minskad trängsel och underlättar för dem som måste ta sig till arbetet - exempelvis vårdpersonal. Den som behöver resa med kollektivtrafiken bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna. Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken dygnet runt till och med 21 mars.

Jobba hemma

Alla som kan jobba hemma ska också göra det. Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Information om provtagning, vård och stöd, med mera

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagning och smittspårning i hela Stockholms län. På Vårdguiden 1177 finns samlad information om corona i Stockholms län när det gäller bland annat:

Information om vaccinering

Vad gäller?

 • Alla personer över 18 år kommer att bli erbjudna vaccin.
 • Du kan inte boka tid. Vaccineringen sker utifrån en bestämd prioriteringsordning av ansvariga myndigheter.
 • Vaccinet är avgiftsfritt.
 • Alla som vaccineras behöver två doser av vaccinet.
 • Korrekt och säker information om vad som gäller finns på 1177 Vårdguiden.
 • Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

Kommunen är involverad i fyra spår

Nynäshamns kommun är involverade i vaccineringen av nedanstående fyra spår som löper parallellt. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen av allmänheten och riskgrupper.

Spår 1: Brukare på vård- och omsorgsboenden. På kommunens vård- och omsorgsboenden har samtliga personer som ville få vaccinet fått sin första och andra dos.

Spår 2: Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS och övrig omsorgspersonal som arbetar nära brukarna. Region Stockholm har upphandlat VaccinDirekt för att utföra vaccinationen som just nu pågår.

Spår 3: Brukare som har hemtjänst och personer som har nära hushållsnära kontakter till personer med hemtjänst samt brukare med personlig assistans. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

Spår 4: Brukare som bor på LSS-boende. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

De fyra spåren ingår i Folkhälsomyndighetens fas 1 och 2. Här kan du läsa mer om faserna »

Ansvar för vaccineringen

Det övergripande ansvaret för vaccineringen i Stockholms län har Region Stockholm.

Ingen tidsbokning

Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering - varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper. När Region Stockholm kommer med information om start för tidsbokning kommer information om det på den här sidan.

Håll dig informerad

Tillfällig pandemilag för covid-19

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta en tillfällig pandemilag som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen.

Med stöd av den nya lagen har regeringen också fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Regeringens förslag om förlängd och förstärkt korttidspermittering till följd av nya lagen.


Frågor och svar om kommunens verksamheter

Frågor om kommunens agerande

Vad har kommunen för ansvar och hur utförs arbetet?

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Ansvar

Nationella rekommendationer, direktiv och föreskrifter tas fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regerigen, men ansvaret för provtagning och smittspridningen ligger på landets regioner och kan därför variera över landet.

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunerna har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Sedan slutet av februari arbetar Nynäshamns kommun därför intensivt med anledning av coronaviruset.

Regional samordning

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst.

Nyckelpersoner inom kommunen så som kommundirekör, säkerhetschef, personalchef, kommunikationschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på veckovisa regionala avstämningar med sina motsvarigheter inom andra kommunen och myndigheter i regionen.

Kommunens planering

Kommunens krisstab och krisledning är fortfarande aktiverad. Kommunens förvaltningar koordinerar sina beslut genom staben. Nyckelpersoner så som säkerhetschef, personalchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, folkhälsostrateg och kommunikationschef ingår i gruppen som leds av kanslichefen. Arbetsgruppen rapporterar till krisledningsgruppen som träffas varannan vecka.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen.

Informationsmejl med uppdatering av regional och kommunal lägesbild förmedlas till alla medarbetare, chefer samt ledamöter i kommunfullmäktige varannan vecka.

Vilka verksamheter påverkas just nu?

 • Gymnasiet bedriver växelvis fjärrundervisning till 1 april 2021. Vecka 10 gäller genomgående fjärr- eller distansundervisning för både gymnasiet och högstadierna, vissa grupper undantagna. Högstadier har även annan tid möjlighet att vid behov bedriva distansundervisning.
 • Idrottsanläggningar, inklusive simhallen i Ösmo och ishallen, är stängda för allmänheten. Endast barn och unga, födda 2002 och senare, får bedriva föreningsledd träning i grupp.
 • Biblioteken har stängt. På bibliotekets webbplats finns information om vad som gäller för lån, återlämning, reservationer med mera.
 • Besökscenter är stängt för besökare till och med den 28 februari 2021. Det går fortfarande bra att kontakta Besökscenter via telefon och e-post.
 • Ung Fritid. Fortsätter med planerad utomhusverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare.
 • Dagverksamheten för äldre, Kastanjebacken. Fortsatt stängd.
 • Nynäshamns kommun garanterar inte att personer som tillfälligt vistas i Nynäshamn får hemtjänst.
 • Kontaktcenter i Ösmo, stängt tills vidare.
 • Aktivitetshuset Idun, öppet med anpassningar.
 • Förskola och pedagogisk omsorg, tillfälligt ändrade vistelsetider för barn med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar.
 • Familjecentralen med öppen förskola, stängd men med anpassad verksamhet.
 • Rosengårdens äldrecentrum och restaurang, stängd.
 • Ungdomsmottagningens drop in stängd. Inga studiebesök.
 • Grannstödsbilen är pausad fram till årsskiftet.

Inställda kommunala evenemang och sammanträden

 • Kulturveckan framflyttad, preliminärt till våren 2021.
 • Näringslivets galafest är inställd.
 • Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådens sammanträden är inställda tills vidare.

Ändrade öppettider

 • Kontaktcenter i Nynäshamn har lunchstängt för alla besökare måndag-torsdag 12-13.

Frågor om förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en medarbetare skulle insjukna i misstänkt coronavirus?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elever eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för att hämtas hem.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Kan vårdnadshavare kräva att få information om barn/elever/personal har coronaviruset?

Det ska inte finnas sjuka medarbetare på arbetsplatserna. Om de är sjuka - även med lindriga symtom - ska de inte gå till jobbet.

Om någon har insjuknat i covid-19 uppger vi inte heller det eftersom uppgiften omfattas av sekretess.

Hur länge ska barn med förkylningssymptom stanna hemma från förskolan?

Den 31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Därefter har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Vanliga symptom hos barn

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symptom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

När ska barnen vara hemma?

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symptom på sjukdom bör stanna hemma två dygn efter symtomfrihet.

När kan barnen gå till förskolan?

Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Verksamheten avgör

Det är verksamheten som avgör om barnet är tillräckligt frisk för att vara i förskolan, och det är i kombination med allmäntillståndet. Ett barn ska orka vara med i verksamheten, vilket för förskolan oftast inkluderar flera timmars utevistelse.

Hur länge ska elever med förkylningssymptom stanna hemma från skolan?

Den 31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Därefter har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Det är olika hur länge barn som är sjuka behöver stanna hemma, beroende på om de har lämnat prov eller inte. Vårdguiden säger så här:

Barn som har lämnat prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symptomen. Barnet kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att hen har blivit frisk från covid-19. De kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan den hade några andra symptom.

Barn som lämnat prov och inte har covid-19

Barn som har fått ett negativt provsvar ska stanna hemma så länge de är sjuka. Det kan vara en dag eller flera. Barnet ska vara feberfri och känna sig frisk innan hen återvänder till skolan. Om symptom senare återkommer måste ett nytt prov tas.

Barn som har symptom men inte lämnar prov

Barn som inte lämnar prov kan gå till förskolan eller skolan igen efter minst 48 timmar utan symptom, eller efter sju dagar om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Om ni känner er osäkra, rådfråga Vårdguiden 1177.

Hur agerar kommunen vid servering av skolmat?

Livsmedelsverket har kommit med rekommendationer som vi följer.

De här punkterna följer personalen i skolmatsalarna:

 • Viktigt att undvika köbildning, viktigt att hålla mattiderna och att se över antalet för hur många som äter samtidigt.
 • Uppmana elever att hålla avstånd.
 • Matsalar kan vara öppna under längre tid om behov finns.
 • Fördela bröd- och mjölkstationer för att undvika kö.
 • Yngre barn som sitter tillsammans med lärare uppmanas låta barnen gå i omgångar till diskinlämningen.
 • Byt serveringsbestick ofta, tvätta händerna ofta.
 • Tvätta händerna innan man går in i matsalen.
 • Minska utbudet, så att det går snabbare att ta maten vid serveringen.

Vilka andra åtgärder sker i förskola och skola för att förhindra smittspridning?

Här finns en del exempel på åtgärder som sker för att minska risken för smittspridning i olika skolformer. Vid frågor: Kontakta berörd rektor för att få veta mer om hur det jobbas i aktuell verksamhet.

Förskola

Vid sidan av olika hygieninsatser kan detta nämnas som konkreta åtgärder inom förskoleverksamheten:

 • All hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna, bara okej med kort besök där man lämnar eller hämtar något på barnets hylla. Tänk på att använda handsprit som finns utplacerad.
 • Vårdnadshavare som har symptom eller är sjuk bör inte hämta och lämna på förskolan. Om det inte finns någon annan lösning, ring till avdelningen så kan de ta emot/lämna barnet vid grinden. Lämna inte över barn direkt från famnen, allt för att möjliggöra avstånd och minimera smittspridningen.
 • Har någon i hemmet konstaterad covid-19 bör barnen inte lämnas på förskolan.
 • Inplanerade föräldramöten skjuts på framtiden eller genomförs digitalt. Rektor gör en bedömning av varje enskilt möte.

Grundskola och grundsärskola, inklusive fritidshem

Här är exempel på åtgärder som har vidtagits i Nynäshamns grund- och grundsärskolor, inklusive deras fritidshem:

 • Hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna/inomhus.
 • Har någon i hemmet konstaterad covid-19 bör barnen stanna hemma.
 • Uppmaningar till att hålla avstånd.
 • Markerat avstånd på golvet i hallar, matsal och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever.
 • Förläggning av verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever med symptom – vårdnadshavare kontaktas.
 • Föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal hålls på distans, personalmöten sker digitalt / i enskilda rum.
 • Uppmaning till medarbetare att stanna hemma om de är sjuka.
 • Distansundervisning gäller för högstadieelever vecka 10, direkt efter sportlovet. I övrigt finns möjlighet att vid behov bedriva distansundervisning i högstadiet. Detta sker då efter beslut av huvudmannen (kommunen) i samråd med aktuell högstadieskola. Grundsärskolan berörs inte av distansundervisning.

Nynäshamns gymnasium

Kommer vecka 10, direkt efter sportlovet, att ha fjärrundervisning. Har annars delvis undervisning på plats i lokalerna. Detta utifrån ett rullande schema för årskurserna, där eleven har närundervisning på plats i lokalerna en vecka och fjärrundervisning hemma två veckor. Gäller fram till och med 1 april.

Introduktionsprogram och språkintroduktion omfattas bara till viss del av fjärrundervisning, medan gymnasiesärskolan fullt ut har undervisning på plats i lokalerna.

Information om vad som gäller mer i detalj meddelas via lärplattformen Schoolsoft.

När undervisning bedrivs på plats gäller detta:

 • Uppmaningar till att hålla avstånd. Jobbar också via att öka avstånd mellan sittplatser, markera avstånd på golvet i matsal, café och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever. Kan när så passar förlägga verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever informeras om det egna ansvaret och elever med symptom ombeds gå hem.
 • Informations- och föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal hålls på distans, personalmöten sker digitalt.
 • Vid symptom: Elev läser hemifrån, lärare genomför fjärrundervisning hemifrån.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Testa dig om dina symptom inte går över eller om symptomen inte har någon annan förklaring. Om du har en konstaterad covid 19-infektion ska du stanna hemma två dagar efter att symptomen försvunnit och sju dagar efter insjuknandet. Frisk gymnasieelev som bor med någon som är smittad i covid-19: Stanna hemma i sju dagar och testa dig efter fem dagar.

Vuxenutbildning

Campus Nynäsham har begränsat antal elever i undervisningsgrupperna och alla möten sker digitalt.

Andra åtgärder:

 • Minst 20 procent distansundervisning/fjärrundervisning.
 • Lokalerna har anpassats för att säkra att avstånd hålls.
 • Utanför klassrummen finns handsprit uppsatt i hållare på väggen.

Kulturskolan

Kulturskolan återstartade verksamheten i slutet av januari och början av februari.

Elever födda 2002 eller senare undervisas nu åter på sina grundskolor och på kulturskolan. Enligt särskild överenskommelse med läraren kan det ändå i vissa fall vara aktuellt med distansundervisning.

Undantag görs också för äldre elever med funktionsvariationer.

De större gruppverksamheter där det av olika skäl inte går att hålla säkra avstånd hålls fortsatt vilande.

Inom Kulturskolan har tidigare följande åtgärder vidtagits för att elever och lärare, så långt möjligt, ska kunna känna sig trygga under pandemin:

 • All personal har fått information om vikten av avstånd, handhygien och rengöring av instrument och andra ytor.
 • Alla lektionsrum har försetts med särskilda luftrenare för att minimera mängden partiklar i luften.
 • Mindre rum, för enskild undervisning eller små grupper, har utrustats med transparenta skärmar mellan elever och lärare.
 • Alla lokaler på kulturskolan har utrustats med handsprit.
 • Alla entréer har försetts med informationsskyltar och tejp på golven.
 • Alla föräldrar har instruerats att inte gå in i kulturskolans lokaler utan i stället uppmanats att hämta/lämna och sina barn utanför kulturskolan.
 • Har någon i hemmet konstaterad covid-19 rekommenderas barnet att stanna hemma.
 • Alla gruppverksamheter har genomlysts för att identifiera grupper och lokaler där säkerheten inte kunnat säkras på ett godtagbart sätt. Grupper där tryggheten inte kunnat garanteras har tills vidare lagts vilande.
 •  

Frågor om äldreomsorgen

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen?

 • Följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen.
 • Säkrat utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning samt smittförebyggande arbetssätt hos alla medarbetare. Utbildningen repeteras vid behov.
 • Regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm.
 • Vi har en covid-19 avdelning som aktiveras vid behov.
 • Rekommendation om besöksstopp.
 • Samtlig personal använder skyddsutrustning i alla kontakter med boende.
 • Begränsar antal personer i personal- och gemensamhetsutrymmen.
 • Generös provtagning av personal och brukare.
 • Egenkontroller av följsamheten till basala hygienrutiner.
 • Kollegial observation av följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Utökad användning av visir i alla moment där avstånd inte kan hållas.
 • Utökad användning av munskydd i alla moment där risk för stänk finns.
 • Digitala möten i alla situationer där fysiska möten kan undvikas.
 • Begränsat antal personer i personalutrymmen till exempel expedition, omklädningsrum personalrum samt andra gemensamhetsutrymmen för att säkra att avstånd kan hållas mellan medarbetare.
 • Tagit fram besöksrekommendationer för varje äldreboende.
 • Tillsatt besöksvärdar.
 • Besökare använder skyddsutrustning.
 • Strävar efter låg omsättning av personal.
 • Personal är hemma vid minsta symtom.

Hur gör jag om jag vill besöka en närstående på ett äldreboende?

Det här gäller för dig som vill hälsa på en närstående i Nynäshamns kommun:

 • Ring boendet och meddela tid för besöket. Vi rekommenderar max två besökare samtidigt.
 • Du är symtomfri sedan minst 48 timmar och avstår besök om någon i ditt hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19 infektion.
 • Avvakta besöket minst en vecka om du har varit utomlands.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd om du går genom boendets lokaler. Vi har skyddsutrustning om du behöver och vår personal berättar hur du hanterar den.
 • Om den äldre är vaccinerad och det har gått 14 dagar behöver ni inte hålla avstånd i lägenheten. Ni behöver inte heller använda skyddsutrustning där.
 • Undvik att vistas i äldreboendets gemensamhetsutrymmen och håll avstånd till andra.
 • Tvätta eller desinfektera händerna både före, under och efter besöket.
 • Välj gärna en alternativ entré, till exempel via balkongdörren.

På den här sidan finns kontaktuppgifter för att boka besök på kommunens boenden.

Hur får jag som anhörig information?

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

Hur funkar det på Covid-19-avdelningen?

Är avdelningen aktiv just nu?

Nej.

Vilka är covid-19 avdelningen till för?

Personer med bekräftad covid-19. Personer flyttas till avdelningen om sjuksköterska och läkare bedömer att det är lämpligt utifrån personens hälsotillstånd. Det är också upp till individen, att flytta till covid-19 avdelningen är ett erbjudande.

Var finns avdelningen?

Covid-19 avdelningen finns i Rosengårdens lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna. Vårdavdelningen har en egen ingång och medarbetarna har eget omklädningsrum, eget kök och hanterar sin egen tvätt och sopor.

Hur jobbar ni för att medarbetarna på Covid-19 avdelningen inte ska smittas?

När avstånd inte kan hållas använder medarbetarna skyddsutrustning när de arbetar med smittade eller misstänkt smittade personer. Vid risk för kontakt med kroppsvätska används långärmat förkläde samt heltäckande visir, munskydd samt handskar. Vid arbete utan risk för kontakt med kroppsvätska används endast visir och munskydd. Medarbetarna har en noggrann följsamhet till de basala hygienrutinerna och utbildning i att hantera skyddsutrustningen korrekt.

Jobbar medarbetarna även på andra avdelningar?

Nej. Medarbetarna på covid-19 avdelningen arbetar inte någon annanstans. Sjuksköterskor kan gå mellan vanliga avdelingar och covid-19 avdelningen, men vi strävar efter att det ska vara så liten rörelse som möjligt.

Hur får jag reda på om det finns bekräftad smitta på ett äldreboende?

Brukare på avdelningen där smitta har bekräftas informeras om det. Anhöriga till de som bor på en avdelning med bekräftad smitta informeras om personalen bedömer att den enskilde behöver stöd av anhöriga för att förstå informationen eller om den enskilde inte kan förstå informationen.

Vilka äldreboenden har bekräftad smitta?

På grund av sekretess kan vi inte lämna ut en uppgift som skulle kunna avslöja vem som har smittats, därför är det inte alltid möjligt att lämna ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.

Frågor om vaccinering

Vilka målgrupper ansvarar kommunen för att vaccinera?

Nynäshamns kommun är involverade i vaccineringen av nedanstående fyra spår som löper parallellt. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen av allmänheten och riskgrupper.

Spår 1: Brukare på vård- och omsorgsboenden.
På kommunens vård- och omsorgsboenden har samtliga personer som ville få vaccinet fått sin första och andra dos.

Spår 2: Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS och övrig omsorgspersonal som arbetar nära brukarna.
Region Stockholm har upphandlat VaccinDirekt för att utföra vaccinationen som just nu pågår.

Spår 3: Brukare som har hemtjänst och personer som har nära hushållsnära kontakter till personer med hemtjänst samt brukare med personlig assistans. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

Spår 4: Brukare som bor på LSS-boende. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

När startar vaccineringen av hemtjänsten?

Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

När startar vaccineringen av LSS-boenden?

Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

Vad kostar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri.

När får jag som privatperson vaccinera mig?

Exakt hur vaccineringen kommer att gå till för allmänheten är ännu inte klart. Det är inte heller klart när vaccineringen av dessa grupper kan komma igång. Region Stockholm och vårdcentralerna kommer att gå ut med den informationen så fort de vet.

Jag är över 65 år, vad gäller för mig?

Exakt hur vaccineringen kommer att gå till för personer över 65 år är ännu inte klart. Det är inte heller klart när vaccineringen av dessa grupper kan komma igång. Region Stockholm och vårdcentralerna kommer att gå ut med den informationen så fort de vet.

Jag tillhör en riskgrupp, vad gäller för mig?

Exakt hur vaccineringen kommer att gå till för riskgrupper är ännu inte klart. Det är inte heller klart när vaccineringen av dessa grupper kan komma igång. Region Stockholm och vårdcentralerna kommer att gå ut med den informationen så fort de vet.

Var kan jag ringa om jag har frågor om vaccin?

Du som har allmänna frågor om vaccinet vänder dig till 1177 Vårdguiden.

Information till företag och föreningar

Stöd till företag

Kommunens företagslots

Kommunens företagslotsfunktion utökas till och med 31 mars 2021 till att även omfatta rådgivning för företag kring de olika stöd som nu ges till följd av Covid-19-pandemin, både från kommunen, regionen och olika statliga myndigheter samt organisationer.

Samlad information från myndigheterna till företagare med anledning av coronapandemin

På Verksamt.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer för dig som är företagare. Bakom sidan ligger Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

Almis företagsjour

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängliga för företag som har drabbats av krisen. De har i samarbete med Region Stockholm startat en företagsjour där de står redo med kompetens och expertis för att stötta.

Markupplåtelse

Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar, evenemang och torghandel under den tid pandemin försvårar för näringen. Gäller till och med 31 mars 2021.

Betalning

Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arenden, bygglov, anmälan och tillsyn). Gäller till och med 31 mars 2021.
Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se

Kommunen ger möjlighet till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden. Gäller till och med 31 mars 2021.
Kontakta Upphandling Södertörn 08-606 73 00 eller upphandling@nynashamn.se

Restauranger, barer och caféer

 • Maxantalet på restauranger är fyra (4) personer i samma sällskap från och med 24 december.
 • Det är förbudjet att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20.00 fram till den 28 februari. Efter 28 februari 2021 föreslås att alkoholservering förbjuds efter klockan 22.00.

Ny lag för restauranger, barer och caféer

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras.

Den nya lagen innebär också att kommunen nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.

Ändringar i föreskriften gäller från 3 november 2020

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Information till föreningar

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och en gemensam regional inriktning för kommunerna inom Stockholms län gäller följande:

Innomhusträning

 • Idrottsträning är tillåten i kommunens sporthallar, inklusive simhall och ishall, för barn och unga födda 2002 och senare.
 • För varje lokal gäller ett maxantal utifrån den nya pandemilagen. Maxantalet skyltas vid varje lokal. Anläggningarna är fortsatt stängda för allmänheten.
 • Enbart ledare och barn och unga i träningsgruppen får vistas inomhus i lokalen. Träningen ska bedrivas utifrån de olika specialdistriktsförbundens rekommendationer för smittsäker träning.
 • Omklädningsrum hålls låsta.

Utomhusanläggningar

 • Idrottsanläggningar för utomhusidrott är tillåtna att använda för träning för barn och unga födda 2002 och senare.

Kommunens nyheter om covid-19

Nyheter innan 1 december 2020

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?