Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

11 mar 2021

Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen

Intill Nynäshamns pendeltågsstation vid infarten till Nynäshamns hamn ska det byggas en ny offentlig toalett. Toaletten ska också byggas ihop med en pumpstation som flyttas från annan plats.

Status på arbetet

Arbetet är tillfälligt avbrutet. Orsaken är en sättning som har gjort att marken vid perrongen gett efter och lutar. Pendeltågstrafiken som tillfälligt lades om i samband med händelsen går som vanligt igen. Delar av perrongen är fortfarande avstängd och ingången ner mot hamnen kommer att hållas stängd fram till att projektet är klart. Detta på grund av markförhållandena.

Kommunen har levererat en geoteknisk rapport till Trafikverket med en analys av orsaken och åtgärdsförslag. Vi inväntar nu återkoppling från Trafikverket innan arbetet kan starta igen. Först när vi fått besked om startdatum kan vi beräkna när arbetet kan bli färdigt.

Arbetet har också tidigare drabbats av fördyringar och förseningar. Orsaken är de geotekniska förhållandena med oväntat lös lermark i kombination med en mängd äldre kablar från det gamla hamn- och banområdet som inte finns med på några ritningar.

Om flytten av pumpstation

Pumpstationen ska flyttas från sitt nuvarande läge vid infarten till Gotlandsterminalen. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för VA-personalen. Att anlägga en pumpstation kräver bland annat ett omfattande grundarbete.

Ny toalett

I anslutning till pumpstationen anläggs en ny offentlig toalett, vilket det finns stort behov av i hamnområdet. Bygget av ny toalett är en mindre och enklare del av arbetet.

Om pumpstationer

När avloppsvattnet lämnar våra hem transporteras det med självfall mot lägsta punkten på ledningsnätet. För att kunna transportera det vidare till reningsverket krävs det en pumpstation vid denna punkt. Denna station pumpar vattnet till närmaste högre punkt varifrån det sedan fortsätter med självfall till reningsverket eller till nästa pumpstation

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?