Tennisspelare

Arrende för padelhall på Estö IP

Intresset för att bygga padelbanor i Nynäshamns kommun är stort. Därför erbjuder nu kommunen aktörer möjligheten att ansöka om att arrendera mark på Estö IP.

Ytan för padelanläggningen är drygt 2000 kvadratmeter stor och därtill tillkommer yta för parkering. Arrendeavtalet löper 10 år med möjlighet till förlängning.

Om arrendetavtalet

Arrendatorns ansvar

  • Arrendatorn ansvarar för att skaffa de tillstånd som krävs för verksamheten på arrendestället, till exempel bygglov. Arrendatorn ska följa alla de föreskrifter som meddelas. Arrendatorn står för kostnader kopplat till detta.

Arrendeytans skick

  • Ytan utarrenderas i befintligt skick. Parterna ska inför tillträde gemensamt besiktiga ytan.

Arrendets upphörande

  • Ytan ska återställas i ursprungsskick eller i det skick som jordägaren och arrendatorn kommer överens om.

Arrendeavtalet beslutas av Kommunstyrelsen, preliminärt den 18 november, vilket innebär att avtalet ska vara undertecknat senaste 8 oktober.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

  • Avtalspart i form av förening eller företag. Ange organisationsnummer.
  • Ritningar på anläggning samt parkering vilka följer gällande detaljplan S157A för området. Enligt detaljplanen är maximal byggnadshöjd 4,5 meter. Padelanläggningen ska rymmas inom ytan på plankartan som utgör idrottsändamål och parkering inom ytan som utgör parkering.
  • Sökande ska kunna visa att den har förutsättnigar att genomföra ansökan dels ekonomisk men även praktiskt. Beskriv hur du planerar att driva verksamheten och ange gärna referensprojekt om sådana finns.

Ansök via e-post till emelie.hall@nynashamn.se och märk e-post ”Ansökan Padel”.

Inkomna ansökningar utvärderas löpande från vecka 32.

Fakta om arrendet

Ändamål: Racketsport.
Tid: 10 år med möjlighet till förlängning.
Avgift: 70 kr per kvadratmeter/år. Indexeras årligen enligt konsumentprisindex. I avgiften ingår ej kostnader för el, vatten och avlopp samt sophämtning.
Yta: Drygt 2 000 kvadratmeter för padel och därtill yta för parkering.
Marktekniska förutsättningar: Sjöbotten.
Avtalspart: Företag eller förening.

Kontakt

Emelie Häll

mark- och exploateringsingenjör
08-588 919 41
emelie.hall@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?