Sök
Äldre ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad vid Norrsjälv utarrenderas

En äldre ekonomibyggnad vid Norrsjälv finns nu möjlighet att arrendera. Byggnaden är delvis i två plan och har en total yta på ca 600 kvadratmeter och ligger vid Segersängsvägen mellan väg 73 och gamla Nynäsvägen.

Fastighet: Själv5:14 (Norrsjälv)
Byggnad: Ekonomibyggnad lämplig för lager, förråd, garage, verkstad och kontor
Tillgänglig: Omgående
Jordägare: Nynäshamns kommun
Upplåtelse: Lägenhetsarrende, avgift cirka 200 000 kronor per år

Huvudbyggnad

En äldre ekonomibyggnad delvis i två plan med total yta av cirka 600 kvm, plåttak.

Den vänstra delen är i ett plan och har 2 genomgående portar. Lämplig till förvaring av jordbruksprodukter och maskiner. Den högre delen är i två plan där undervåningen på ca 200 kvadratmeter har utrymmen för verkstad, förråd, ett mindre kök, 2 toaletter, dusch och bastu. Högra delens övervåning består av en stor öppen yta.

Tillbyggnad

Tillbyggnaden har 2 portar och är cirka 50 kvadratmeter stort har ett eftersatt underhåll och kan lämpligen användas som förråd.

Verksamhet och upplåtelse

Byggnaden är lämplig för lager, förråd, garage, verkstad och kontor. Upplåts med lägenhetsarrende och en årsavgift på cirka 200 000 kronor.

Kontakt

Jarek Mila

fastighetsförvaltare
08-520 682 99
jarek.mila@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: