Markanvisningar

Här hittar du riktlinjer och information om kommande och pågående markanvisningar i Nynäshamns kommun. Genom en markanvisning bestäms vem som får möjlighet att köpa mark av kommunen för att bygga.

Pågående markanvisningar

Just nu har vi inga aktuella markanvisningar.

Information om kommande markanvisningar

Gör gärna en intresseanmälan för att få information om kommande markanvisningar via mejl.

Tilldelningsmetoder för markanvisningar

Den som är aktör inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark. En markanvisning ger en byggaktör rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. 

Nynäshamns kommun har tre olika huvudförfanden för markanvisningar - markanvisningstävling, anbud och direktanvisning.

  • Markanvisningstävling används när kommunen vill tilldela en markanvisning i konkurrens mellan olika aktörer. Syftet är att få fram de förslag som bäst speglar kommunens vision för området. Metoden används för projekt där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling eller utmanande lokala förutsättningar är viktiga aspekter.

  • Vid anbudsförfarande tar kommunen fram ett anbudsunderlag där förutsättningar och krav framgår. För att lämna anbud måste byggaktören leva upp till alla ställda krav. Syftet med anbudsförfarande är att gynna konkurrensen. 

  • Direktanvisning används endast när det inte finns behov av att jämföra olika aktörers förslag och/eller när det finns särkilda motiv att välja en viss byggaktör. Vid en direktanvisning tar byggaktören vanligen den första kontakten med kommunen.

Riktlinjer och definitioner

I riktlinjerna finns mer information om Nynäshamns kommuns förfarande och utgångspunkter gällande försäljning och exploatering av mark.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?