Sök

Kultur- och aktivitetszon Stora Vika

Kultur- och fritidsavdelningen i Nynäshamns kommun gör en särskild satsning i Stora Vika, för att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv.

Vi har från maj 2021 fått in Stora Vika-bornas synpunkter på vad man vill göra på sin fritid och vilka förutsättningar som behövs för det.

Det här händer nu

Vi började med arbetsboksmetoden där alla som vill fick möjlighet att svara på fyra öppna frågeställningar i Arbetsbok 1.

Därefter publicerades i juni 2022 Arbetsbok 2 med alla de tankar och förslag som kommit in. Där kan alla se vad alla andra svarat.

Vi har sedan haft olika dialoger för att arbeta fram Arbetsbok 3, som egentligen är en prioritering av förslagen och en projektplan för att förverkliga ett antal förslag.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: